Vlastivědné vycházky

16. 9. Vítězné náměstí a zajímavosti v nejbližším okolí 29. 9. Na Bílou horu

Neděle 16. 9. Vítězné náměstí a zajímavosti v nejbližším okolí.
Jak to bylo s „Kulaťákem“, kdy vznikala výstavba v jeho nejbližším okolí a co muselo ustoupit. Co zbylo z bývalé úřednické kolonie, k čemu mimo jiné sloužil kostel sv. Vojtěcha? Sraz v10 hod. na nároží Vítězného nám. a Svatovítské u KFC. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Sobota 29. 9. Na Bílou horu.
Od Velké hospody, která je spojena s působením řádu servitů, kteří si zde chtěli vybudovat klášter k letohrádku Hvězda, cestou kolem mohyly, jejíž podobu navrhovali např. J. Gočár, F. Bílek, k tolerančnímu hřbitovu. Sraz ve 14 hod. na konečné stanici tram. č. 22 Bílá Hora. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.
Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.