Výzva pro čtenáře

Vážení spoluobčané a čtenáři novin Šestka,Městská část Praha 6 hledá zajímavý motiv novoročního blahopřání pro rok 2013. Pokud máte zájem, očekáváme vaše návrhy (kresby, malby, fotografie), které budou symbolizovat spojitost s Prahou 6.

Návrhy zašlete poštou nebo elektronicky ve formátu PDF na adresu: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, dr. Jan Hrubeš, vedoucí odboru Kancelář zastupitelstva, 160 52 Praha 6, příp. e-mail: jhrubes@praha6.cz. Uzávěrka soutěže je 31. října 2012. Nejvhodnější návrhy budou vyhodnoceny odbornou pracovní skupinou.
Vítěz či vítězové budou oceněni honorářem a obdrží nově vydanou knihu „Praha 6 křížem krážem“.