Dům pro seniory Vincentinum

náhled souboruObjekt je navrhován pro seniory v pokročilejším věku, jeho součástí  jsou ordinace lékařů zajišťující zdravotní i sociální péči i prostory pro společná setkávání.

Komplex pojme zhruba 145 jedno a dvoulůžkových ubytovacích jednotek.

Součástí stavby by měla být revitalizace okolí včetně výsadby nových stromů a zejména pak propojení celého řešeného území se sousedním parkem Kajetánka a navazujícím územím potoka Brusnice. V ulici Na Petynce dojde ke zlepšení prostorového uspořádání, které znamená ustoupení budovy od komunikace a možnost vybudování nových parkovacích stání. Nový objekt charakterem navazuje na původní zástavbu a respektuje výšku římsy a hřebene střechy nejvyšší části dnešní usedlosti.

Projekt, jehož investorem je nadační fond Vincentinum, zastoupený společností Limes Romanus, je ve fázi studií. Záměr je v souladu s územním plánem, dle kterého je území stabilizováno jako veřejná vybavenost. MČ Praha 6 na využití pro sociální účely trvá, původní záměr investora na změnu územního plánu pro účely bydlení nepodpořila. Projekt zahrnuje i demolici dnes již zdevastované usedlosti Petynka, s jejímž odstraněním souhlasí i památkáři. Na občanský návrh však nyní probíhá řízení o zařazení stávajícího objektu do seznamu kulturních památek.