Nová MŠ Meziškolská

náhled souboruNová mateřská škola by měla vyrůst na místě stávajícího objektu mateřské školy mezi ulicemi Anastázova, Meziškolská a Sartoriova, který je technicky nevyhovující.

Půjde o první školku v Praze 6, která bude vystavěna ze stavebnicových modulů. Pozitivem je jak rychlá výstavba, tak vysoká životnost chystané stavby.

Oproti stávající třípatrové budově půjde o dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Školka bude čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Půdorys školky je dán dvěma odlišnými obdélníky, které korespondují s provozem školky. Na sever bude orientováno zázemí provozu, v jižní části budou herny a pracovny. Třídy po 28 žácích budou dvě v každém patře. školka nebude mít kuchyni, pouze výdejnu jídel.

Před zahájením stavby musí dojít k demolici stávajícího objektu, jehož plášť obsahuje rizikové materiály a je nutné jej ekologicky zlikvidovat.

Investorem nové školky bude MČ Praha 6. Stavba by měla probíhat během letních měsíců letošního roku.  Se zahájením provozu se počítá v říjnu.