Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

náhled souboruStarost o dostatek míst ve školách a školkách, o opravy a udržování obecního majetku i péče o čisté a příjemné prostředí, to budou priority radnice Prahy 6 v letošním roce. Vyplývá to z rozpočtu, který v prosinci schválili zastupitelé.

Praha 6 jako jedna z mála pražských radnic stihla svůj rozpočet schválit před koncem roku. Městská část Prahy 6 počítá s příjmy 597,8 milionu korun a výdaji ve výši 924,5 milionu korun. Rozdíl ve výši bezmála 327 milionů pokryjí úspory z hospodaření z minulých let. „Hospodaříme se schodkem, který jsme schopni dokrývat. Praha 6 si v žádném případě nebude nikde půjčovat, máme vlastní finanční prostředky, které můžeme uplatnit,“ uvedla starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.

Investice do školství

Schodek v rozpočtu je podle starostky důsledkem snahy vedení městské části pokračovat v realizaci plánovaných staveb, opravách obecních domů nebo nutnosti opravovat komunikace v rámci chodníkového programu. V oblasti školství chystá Praha 6 největší investice do mateřských školek. „Třicet pět milionů korun je připraveno na stavbu nového objektu Mateřské školky Meziškolská, ke které by mělo dojít během léta. Půjde o první stavbu mateřské školy v Praze 6, která bude postavena kontejnerovým způsobem. Součástí stavby je i demolice původní budovy školky, která je v nevyhovujícím stavu,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka.

V Mateřské škole Na Okraji a  Volavkova se plánuje zateplení objektu, zahájí se přípravy na rekonstrukce v MŠ Čínská a Janákova, které povedou ke zvětšení kapacity školek. Na ZŠ Na Dlouhém lánu dojde k rekonstrukci sportoviště za 12 milionů korun. Radnice i nadále hodlá investovat do jazykových programů pro školáky, a to více než 11 milionů korun.

Pěkné ulice i parky

Ani v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň by občané neměli zaznamenat změnu. „Jsme rádi, že se podařilo zachovat péči o veřejná prostranství a zeleň ve stejném rozsahu a kvalitě jako dosud,“ říká místostarosta pro oblast životního prostředí Jan Záruba. V rámci běžných výdajů utratí městská část za úklid a péči o zeleň více než 107 milionů korun. Peníze v rozpočtu jsou vyčleněny také na financování sběrných dvorů nebo práci brigádníků sněhové pohotovosti. Proti loňsku se zvedl objem peněz věnovaný na granty do životního prostředí.

Radnice během roku počítá s další etapou rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka, zrekonstruovat by se měly tři vnitrobloky na sídlišti Petřiny, rekonstrukce se dočká hřiště v Dusíkově ulici, parčík v ulici Nad Komornickou nebo náměstíčko Pod Kaštany. Zahájí se projektové přípravy rekonstrukce parku A. Čermáka. V rámci chodníkového programu se počítá s opravami ulic Na Čihadle, Rakovnická, Vokovice, Z. Wintra, Na Větrníku, a to i přesto, že ulice jsou majetkem hlavního města. „Tuto činnost provádíme za hlavní město Prahu proto, aby lidé mohli chodit po chodnících, které jsou opravené. Nečekáme, až se dostanou do plánu rozpočtu TSK,“ uvedla starostka Kousalíková.

Zhruba 119 milionů zaplatí Praha 6 za investice v oblasti oprav bytů. Další etapa rekonstrukce domů v ulicích Nad Kajetánkou a Patočkova vyjde na 55,5 milionu korun. Přibližně stejná částka se utratí za rekonstrukci vytápění a elektroinstalací v domě na náměstí Svobody. Začne se též s přípravou  výstavby bytového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici.

V sociální oblasti radnice i nadále podporuje své příspěvkové organizace, kterými jsou domy s pečovatelskou službou a LDN. Nadále se počítá s financováním projektů podporujících aktivní stárnutí, provoz komunitních center, v rozpočtu jsou peníze určené na příspěvky na tísňové volání i na zajištění lůžkové péče pro šestkové občany, nově Praha 6 přispívá hospicům.

Méně peněz z města

Praha 6 se na poslední chvíli musela vypořádat se snížením dotace od hlavního města, která tvoří významnou součást příjmů městské části. Na dílčí změny v metodice rozdělování dotací doplatila městská část snížením o cca 17,5 milionu Kč. Další ránu rozpočtu zasadila novela zákona, podle kterého obce neobdrží od státu příspěvek na školství a Praha 6 tak přišla o dalších 12,7 milionů korun od magistrátu.

Opozice kritizuje schodek

Pro rozpočet hlasovalo 27 zastupitelů, proti 14 a jeden se zdržel. Opoziční zastupitelé shodně kritizovali rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podle Ivana Maška z TOP 09 sestavený rozpočet odporuje rozpočtovému výhledu, který zastupitelé schválili vloni. Schválený schodek 327 milionů korun je pěti a půl násobkem proti původnímu výhledu, který měl být 59 milionů korun. Také podle zastupitele Hrdiny za Stranu zelených není vývoj rozpočtu úsporný. „Na pokles příjmů reagujeme zvýšením výdajů,“ kritizoval sestavený rozpočet. Podle komunisty Ivana Hrůzy není deficit v souladu s chováním řádného hospodáře.

Starostka Kousalíková se i přes nesouhlas opozice domnívá, že bez schodku by nebylo možné zahájit plánované investice. Podstatné podle ní je, že je městská část schopná akce financovat z naspořených peněz.

Zastupitelé současně schválili rozpočtový výhled do roku 2018. V průběhu následujících let by mělo dojít k postupnému snižování výdajů městské části, a tím i ke snížení deficitu v rozpočtu.




Výstavba nové MŠ Meziškolská za 35 milionů korun, která nahradí nevyhovující původní budovu, bude jednou z největších letošních investic do oblasti školství.