Prezidentské volby

Přímá volba prezidenta České republiky je vyhlášena na pátek a sobotu 11. ledna od 14 do 22 hod. a 12. ledna od 8 do 14 hod. Případné druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna.

Úřad MČ Praha 6 zahájil roznášení hlasovacích lístků, které mají být  občanům dodány do úterý 8. 1. Volební místnosti jsou na stejných místech jako u posledních voleb. Adresu volebních místností najdou voliči nalepenou na štítku na obálce, v níž dostali hlasovací lístky.

Starší a imobilní občané mohou požádat o to, aby k nim zástupci volební komise přišli domů, a to na telefonním čísle 220 189 757 nebo 220 189 755.

Volební lístky pro případné druhé kolo voleb, které se konají 14 dní po první volbě, se neroznášejí, ale distribuují ve volebních místnostech.

Voličské průkazy

❍ Slouží k možnosti volit mimo své trvalé bydliště.
❍ Vydávají se ve dvoraně ÚMČ pro občany městské části Praha 6 (Lysolaje, Suchdol atd. musí na svůj úřad)
❍ Vydávají se po předložení občanského průkazu a pouze pro každého voliče osobně, nemá-li plnou moc s ověřeným podpisem k vyzvednutí průkazu pro jiného.
❍ Na stejném místě si je mohou vyzvednout ti, kteří o něj požádali ve lhůtě písemně.

Výdej průkazů:

Pondělí + Středa 8.00–18.00
Úterý + Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek           8.00–12.00

Poslední den lhůty vydání je ve středu 9. 1. 2013 do 16 hod.