Projekt Edison Na Dlouhém lánu

náhled souboruNa Základní škole Na Dlouhém lánu se v prosinci již podruhé uskutečnil projekt Edison.

Jedná se o týdenní mezinárodní vzdělávací projekt, který má za cíl především podporu multikulturního vzdělávání dětí a mládeže s cílem poznat jiné země, jejich reálie a život jiných lidí.

Letos školu navštívili mladí cizinci z Itálie, Číny, Ekvádoru, Indonésie, Ukrajiny, Nového Zélandu, Austrálie, Brazílie. Každý z cizinců si připravil několik prezentací o sobě, o svých zájmech i o své rodině, ale především o zemi, ze které přicestoval. Komunikace s žáky probíhala pouze v angličtině a všichni se snažili uplatnit své znalosti z tohoto jazyka. Žáci si v průběhu týdne zapisovali informace o lektorech, o jejich zemích, o zvyklostech a vytvořili si sešit s názvem Svět – setkání. Jeden den se pak odehrál ve znamení „village“ – stánky zemí. Všichni si prohlédli suvenýry, vlajky, ochutnali typická jídla a nápoje, zatančili si společně tradiční tance.

Díky přátelské atmosféře se děti nebály zeptat opravdu na vše, co je zajímalo, a již teď se všichni těší na pokračování projektu, který je velkým přínosem nejen ve výuce angličtiny.