Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

náhled souboruStarostové pražských městských částí 1–22 žádají hlavní město Praha o dvě zásadní věci: stanovit jiný klíč přerozdělování peněz vybraných z hazardu a loterií, a také o přednostní financování regionálního školství.

„Navrhujeme vyzvat hlavní město Praha, aby revokovalo usnesení o rozdělení peněz vybraných z hazardu a loterií. Tak, aby si městské části svéprávně rozdělovaly polovinu peněz dle vlastního uvážení nejen do sportu, ale i do dalších oblastí,“ cituje starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková z usnesení starostů. Ti také vyzývají město, aby městským částem co nejdříve sdělilo, jakým způsobem bude dál pokračovat v úpravě stávající vyhlášky týkající se rozdělování peněz.

Starostové také ukázali na fakt, že už příští rok mohou mít mateřské a základní školy velký problém v případě nedostatku z magistrátu. „Jednoznačně se ukazuje, že nás v příštích letech čeká nárůst počtu dětí ve školkách a školách, jenže peněz na školství bude i vinou zrušení příspěvku na školství daleko méně,“ uvedla starostka Kousalíková. „Žádáme hlavní město Praha, aby v případě, že bude v příštím roce příjmová část rozpočtu doplněná o další finanční prostředky, byly přednostně uspokojovány požadavky na financování mateřských a základních škol na území jednotlivých městských částí,“ píší starostové ve svém usnesení.

Poslední letošní setkání starostů organizovala starostka Prahy 6 Marie Kousalíková ve vile Kajetánka. Starostové mimo jiné žádají, aby při přijímání zásadních rozhodnutí hl. m. Prahy, vždy předcházelo souhlasné předjednání s městskými částmi.