Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

náhled souboruOd roku 1999 je tramvajová trasa na Dědinu zahrnuta v platném územním plánu hl. m. Prahy. Studie zpracovaná v roce 2011 klade důraz na citlivé začlenění trati do území.

Navržená tramvajová trať je vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí Evropskou a následně Vlastinou až ke křižovatce s ul. Drnovskou, dále pokračuje v bočním souběhu podél ul. Drnovská až ke křižovatce s ul. Dědinská, kde je ukončena smyčkovým obratištěm.

Tramvajová trať má mít délku 2,1 kilometru a je na ní navrženo 5 zastávek: Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Ve středním úseku ul. Vlastina je navrženo v souladu s územním plánem její rozšíření jižním směrem tak, že se stávající jižní alej dostává do osy komunikace, v části ulice podél sídliště je obdobně navrženo založení nové části aleje.

Hlavním přínosem bude zlepšení dopravní obsluhy sídliště Na Dědině a redukce autobusové dopravy. Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek. Navržená trať je první etapou s plánovaným výhledovým pokračováním až do lokality ulice K Letišti u letištního terminálu 3.

Výše uvedená studie a její výsledky byly projednány ve Výboru dopravy ZHMP a v komisi Strategického rozvoje MČ Prahy 6 a následně byla Útvarem rozvoje města předána Dopravnímu podniku jako podklad k vlastní realizační přípravě. MČ Praha 6 prodloužení tramvajové trasy dlouhodobě podporuje.