Viniční rezidence Radimova

náhled souboruProjekt bytového komplexu má být realizován na soukromých pozemcích a pozemku městské části podél ulice Radimova při Patočkově ulici.

V současné době se na místě nalézají sklady, provizorní budovy a obecní dům. Součástí návrhu dvou bytových domů je přeměna zanedbaného území na veřejný prostor. V domech má vzniknout 172 bytů rozdílných velikostí. Domy vzhledem ke svému tvaru a umístění dovolí rehabilitovat jak celé území Malé Kajetánky, tak okolí bývalé kaple Kajetánů. Součástí projektu je zvětšení veřejně přístupné parkové zeleně v severní části pozemku, kde je navrženo obnovení původní vinice. V parku bude obnoven povrchový tok potoka Brusnice.

Návrh studie bytového komplexu předpokládá demolici obecního domu, tzv. břevnovského mrakodrapu, postaveného v roce 1911. V domě se nachází 19 bytů, jejichž stav odpovídá době vzniku domu. Základy domu jsou podmáčené vlivem vysoké hladiny spodní vody.  S případnou demolicí již vyslovili souhlas památkáři. Výměnou za pozemek pod věžákem by MČ Praha 6 získala do svého majetku 40 nových bytů od investora stavby v plánovaném obytném souboru. Autorem architektonické studie je Atelier architekt Slavíček s.r.o. Komise územního rozvoje městské části s projektem souhlasila za určitých podmínek, limitujících zejména objem stavby a její vazbu na stávající kapli.