Výstava Praha 6 mění tvář

V prosinci skončila výstava rozvojových programů, studií a stavebních vizí na území městské části nazvaná „Praha 6 mění tvář 2012“.

Lidé měli možnost seznámit se s záměry investorů nejen prostřednictvím osmdesáti vystavovaných panelů, ale také během tématických besed ve Skleněném paláci, které stejně jako výstavu pořádala městská část Praha 6.

O prvních besedách informovala prosincová Šestka. Třetí beseda přinesla informace o stavebních záměrech a vizích v pásu břevnovských usedlostí od břevnovského kláštera až po křižovatku ulic Střešovická a Patočkova. Z pohledu městské části jde o území s největší stavební aktivitou v různé fázi rozpracovanosti. Jednotící myšlenkou stavebních aktivit v území by měla být revitalizace potoka Brusnice, odkrytí koryta toku a jeho začlenění do okolního prostředí.

Během besedy zástupci městské části představili plány na výstavbu nové mateřské školy Meziškolská, která by měla nahradit stávající nevyhovující objekt. Zástupci Nadačního fondu Vincentinum v roli investora představili studii na přeměnu bývalé usedlosti Petynka v bytový komplex pro seniory. Stavba s parkovou úpravou by měla propojit stávající park Kajetánka s územím potoka Brusnice v jeden průchozí pás.

Zástupci společnosti Geosan prezentovali studii na výstavbu bytového komplexu rezidence Radimova, který by měl vyrůst na území Malá Kajetánka v těsné blízkosti špitální kaple a na místě obecního bytového domu tzv. břevnovského mrakodrapu.

Lidé se blíže seznámili s projektem Zelená Malovanka, jehož cílem je zazelenění křižovatky prostřednictvím keřů a pnoucí zeleně a který Praha 6 podpořila investicí do zpracování projektu. Představeny byly plány na stavbu multifunkčního operačního dispečinku TSK Malovanka.

Dopravních staveb se týkala i závěrečná beseda v programu výstavy, kde se lidé seznámili s plány na prodloužení tramvajové trati na Dědinu nebo s trasou prodlouženého metra a jeho budoucími stanicemi včetně související stavby terminálu na Veleslavíně.

Veřejnost byla informována o postupu stavby tunelového komplexu Blanka a úpravou jejího okolí.