Na místě hotelu Praha bude školní park

náhled souboruSoukromá škola Open Gate plánuje rozšíření své kapacity vybudováním základní školy a gymnázia.

V bývalé rezidenci velvyslanectví Kanady, která je známá jako Hadovka, a místo zchátralých garáží v sousedství, chce vybudovat zázemí pro studenty. Na místě budovy bývalého hotelu Praha bude obnoven park, který zde byl před postavením hotelu v sedmdesátých letech.

Vlastníkem areálu bývalého hotelu Praha je od června finanční skupina PPF. V současné době čeká na povolení k odstranění stavby. „Projektová dokumentace na odstranění stavby je hotová, projednána s dotčenými orgány státní správy a žádost je nyní ve schvalovacím řízení stavebního úřadu pro Prahu 6,“ informoval mluvčí PPF Radek Stavěl. Pokud vlastník získá souhlas s demolicí, do půl roku by měla být stavba pryč. „Dle projektové dokumentace budou práce související s odstraněním hotelu trvat zhruba půl roku, přičemž samotné odstranění by mělo trvat čtyři měsíce,“ doplnil Stavěl s tím, že občané budou o všem informováni v dostatečném předstihu. „Některá setkání se sousedy již probíhají. Jakmile bude znám konkrétní termín, lidé v okolí dostanou všechny potřebné informace předem a včas.“

Po odstranění budovy dojde k revitalizaci parku v celém hotelovém areálu. V jeho spodní části, kde jsou nyní zchátralé hotelové garáže, dojde k propojení se sousední nemovitostí a pozemkem tzv. areálu Hadovka. Zde vznikne základní škola a gymnázium Open Gate po vzoru stejného areálu v Babicích u Prahy. Open Gate je soukromá škola, kde se platí školné. Studijně talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou užívat systém stipendií od Nadace The Kellner Family Foundation.