Radnice nabízí školákům testování těla

Špatné držení těla, obezita, nedostatečný pohyb, ale i vrozené dispozice mohou v dospělém věku vyústit v řadu nepříjemností i chorob.

Při včasném rozpoznání problému lze pozdějším problémům předejít. „Praha 6 ve spolupráci s FTVS připravila program Aktivní děti, který má podpořit zdravé pohybové návyky dětí, a také vyhodnotit stav jejich pohybového aparátu,“ říká starostka Marie Kousalíková.

Program bude probíhat na základních školách a je určen dětem 2. a 6. tříd. „Děti, které se na základě písemného souhlasu rodičů zapojí do projektu, prohlédnou odborníci z katedry fyzioterapie,“ uvedl radní Petr Ayeboua, který má na starosti sociální oblast a zdravotnictví. Základním cílem půlhodinového kineziologického vyšetření je provést screening možných příčin, které v pozdějším věku často vedou ke vzniku obtíží pohybového systému.

Důraz bude kladen na detailní hodnocení držení těla, hodnocení síly svalové, hodnocení zkrácených svalů, hodnocení pohyblivosti kloubní, hodnocení základních pohybových vzorů, hodnocení chůze, hodnocení postavení a funkce nohy. Použity budou rovněž jednoduché motorické testy. Rodiče budou o výsledcích informováni lékařskou zprávou. Kineziologické vyšetření kompletně uhradí Městská část Praha 6.

 

Zdravé cvičení

Dětem, jejichž stav bude shledán jako méně uspokojivý či neuspokojivý, Fakulta tělesné výchovy nabízí program pohybové prevence. Program bude volně přístupný i ostatním dětem a bude zaměřen zejména na skoliózy páteře a vadné držení těla, sníženou pohyblivost nebo obezitu. Půjde o kombinaci her, aerobního cvičení a zdravotně nápravného či preventivního cvičení, bude probíhat jak na venkovních sportovištích, tak v tělocvičnách. První blok by měl probíhat od října do prosince ve skupinách pro 10–12 dětí. Garantem programu jsou katedra fyzioterapie a katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství.