Rizika internetu vysvětlí rodičům přednášky

Městská část Praha 6 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují komunitní osvětový a vzdělávací projekt „Praha 6 bezpečně online“.

Na základních školách v Praze 6 pořádá semináře „Děti online“ aneb co hrozí dětem na internetu. Semináře jsou určeny rodičům žáků základních škol Prahy 6 a dalším zájemcům o internetovou bezpečnost. Seminář proběhne na čtyřech základních školách v prostorách školy, vždy od 18:00 do 19:30 hodin a je pro veřejnost zdarma.

O riziku, které představuje internet, budou informováni i studenti z té nejohroženější věkové skupiny. Na každé z 15 základních škol Prahy 6 se proto budou od října do prosince konat čtyři dvouhodinové semináře zaměřené na prevenci elektronického násilí a kyberkriminality určené pro žáky 2. stupně.

V listopadu pak v prostorách radnice absolvují odborný seminář pro profesionály pracující s dětmi a mládeží.

Semináře pro veřejnost

ZŠ T. G. Masaryka 16. 10. 18:00–19:30

ZŠ Pod Marjánkou 21. 10. 18:00–19:30

ZŠ Petřiny-sever 27. 11. 18:00–19:30

ZŠ E. Destinnové 27. 11. 18:00–19:30