Špičkový chirurg, fenomenální překladatel a známý diplomat jsou čestnými občany Prahy 6

náhled souboruSpolečnost Čestných občanů Prahy 6 rozšířily další významné osobnosti. Špičkový chirurg Jan Betka, výjimečný překladatel Martin Hilský a známý diplomat Otto Pick.

Ocenění jim u příležitosti Dne Prahy 6 předala starostka Marie Kousalíková během ceremoniálu v Tereziánském sálu břevnovského kláštera. „Vnímám slova „čestný občan“ jako výraz cti pro naši městskou část, která je jejich domovem a doufám, že i dobrým zázemím pro jejich práci a rodinu,“ přivítala Marie Kousalíková nové čestné občany v kruhu již 37 výjimečných osobností. „Smyslem tohoto aktu je především poděkovat těm, kteří se celý život starají o to, aby životy nás ostatních byly kvalitnější, příjemnější, bezpečnější. Je to symbolické gesto, které má nicméně velice hluboký rozměr,“ dodala starostka.

Jan Betka (12. 1. 1949), přednosta motolské ORL kliniky, patří mezi špičkové chirurgy při operacích hlavy a krku. Vede jednu z největších specializovaných klinik na světě, která má za sebou 120 tisíc operací. Ocenění si převzal osobně a vyznal se i ze vztahu k Praze 6: „Procestoval jsem celý svět a vím, že bydlím v nejkrásnější městské části. Prahu 6 mám v genech a společně s celou rodinou vím, že ji nikdy nechci opustit,“ řekl profesor Betka, který vzpomenul na své dětství, kdy v Praze 6 jezdily koňské povozy, na školu v Sušické i na studium gymnázia v Praze 6 i na to, jak si v sousedním domě našel svoji manželku Helenu, se kterou žije dosud.

Martin Hilský (8. 4. 1943), fenomenální český překladatel, díky kterému mají Češi kompletně přeložené dílo Williama Shakespeara, se nemohl předávání kvůli pracovnímu vytížení zúčastnit a ocenění za něj převzal syn Kryštof. „V Praze 6 žiji sedmdesát let a nikdy mi nezevšedněla. Oceňuji celkovou kulturu života v nejširším smyslu slova, mimo jiné kulturu mezilidských vztahů, kulturu občanskou a politickou,“ napsal překladatel v dopise zastupitelům. Smyslem jeho překladatelské práce je dle něj být užitečný lidem a přinést jim radost. Martin Hilský za své překlady obdržel řadu cen. Za zásluhy o šíření anglické literatury byl jmenován čestným členem Řádu Britského impéria. Je autorem desítek studií o anglické literatuře.

Otto Pick (4. 3. 1925), diplomat, expert na mezinárodní vztahy a předseda akademické rady diplomatické akademie ministerstva zahraničí. „Jste upomínkou na to, že národ, stát, ve kterém žijeme, nejsou jen prázdné pojmy, ale něco, co musíme chránit a čeho bychom si měli vážit,“ gratulovala Kousalíková. Profesor Pick při převzetí ocenění řekl: „Pracoval jsem po celý život po celém světě, až mne osud přivedl na Prahu 6. A to díky manželce, která odtud pochází. Je to úhledná čtvrť plná zeleně.“ Diplomat a vysokoškolský učitel Otto Pick, patří mezi české experty v oblasti bezpečnostní politiky. Po nucené emigraci roku 1948 se po revoluci vrátil do Čech, působil v řadě akademických pracovišť a v 90. letech zastával funkci ředitele Ústavu mezinárodních vztahů. V letech 1983–85 působil v emigraci jako ředitel Rádia Svobodná Evropa. Je držitelem mnoha českých i zahraničních vyznamenání.

K poctě čestných občanů se v bazilice sv. Markéty konal koncert, na kterém zazpívala Marta Kubišová.

Syn překladatele Martina Hilského, Otto Pick a Jan Betka převzali z rukou starostky Marie Kousalíkové ocenění Čestný občan Prahy 6.