Tramvaje po Evropské stále nejedou, může za to opožděná stavba

náhled souboruOmezení provozu způsobená dopravními stavbami v Praze 6 potrvají do konce listopadu. Přestože se po několika měsících vrací do standardního provozu oblast kolem Prašného mostu, doprava zůstává omezena na Evropské třídě. Od října je na měsíc uzavřena ulice Badeniho, kvůli kompletní rekonstrukci.

Přes všechny problémy se podařilo dodržet původní záměr a přes Vítězné náměstí znovu jezdí tramvaj. Ovšem pouze do Podbaby, kam zajíždějí linky tramvaje 8 a 26. Dopravní podnik začátkem září zahájil s tříměsíčním zpožděním rekonstrukci tramvajového tělesa v úseku od Horoměřické ulice po konečnou stanici Divoká Šárka. Oprava nejenže prodloužila výluku tramvají na Evropské třídě, ale způsobuje kolony po celé délce. Svedení provozu do jednoho jízdního pruhu vytváří v Evropské dlouhé šňůry popojíždějících či stojících aut, a to k velké nespokojenosti obyvatel i vedení radnice.

„Praha 6 dlouhodobě prosazovala, aby rekonstrukce tramvajového tělesa na Evropské proběhla ve stejném termínu jako ostatní práce, tedy o prázdninách, a skončila s ostatními výlukami na konci září,“ zlobí se místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek. Proč tomu tak nebylo, zdůvodňuje technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský: „Určitou roli sehrála pečlivá příprava veřejné zakázky. Dalším důvodem byly námitky a následné odvolání občanského sdružení Veleslavín-Vokovice k životu.“ Šurovský upozorňuje, že územní rozhodnutí vydané již 7. března bylo potvrzeno odvolacím orgánem teprve 7. června. „Opožděné získání územního rozhodnutí mělo logicky dopad i na opožděné vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci až 3. září 2013,“ uvedl Šurovský.

Občanské sdružení Veleslavín-Vokovice k životu podalo námitky proti zatravnění trati, resp. proti zřízení nepojízdného kolejového svršku pro auta. Stavební úřad je zamítl. „Jsme rádi, že k zatravnění dojde, jak Praha 6 prosazovala. Oproti starým zchátralým panelům se výrazně zlepší estetický dojem této páteřní komunikace,“ uvedl místostarosta pro dopravu Jan Záruba. Opravená trať navíc zásadně sníží hlukovou zátěž z tramvajového provozu, rekonstruované zastávky budou lépe přístupné hendikepovaným. Podle sdružení nepojízdný pás přes koleje bude způsobovat dopravní zácpy při sebemenší opravě nebo kolizi na Evropské.

Rekonstrukce na Evropské bude dokončena nejpozději do poloviny listopadu. Doba opravy 2,1 kilometru dlouhého úseku je podle investora standardní a odpovídá možnostem technologických postupů, přestávek a počasí. „Je nutné respektovat klimatické podmínky. Po dešti je například nutné vyčkat i několik dnů pro získání patřičných parametrů podloží,“ upozorňuje Šurovský. Snahou městské části i investora, jak potvrzují místostarosta Pekárek i technický ředitel Dopravního podniku Šurovský, je zkrátit dobu celkové výluky a přinejmenším umožnit již od 24. října alespoň obnovení tramvajového provozu v úseku Vítězné náměstí – Bořislavka.

Lidé z oblasti Veleslavína si kvůli kolonám stěžují na rapidní zhoršení ovzduší. Tříměsíční stojící fronty na Evropské navíc vyvolávají u řady místních obyvatel obavu, jak bude Veleslavín vypadat po dostavbě plánovaného autobusového obratiště. Magistrát vedený bývalým primátorem Bohuslavem Svobodou v únoru letošního roku rozhodl na základě intervencí občanů právě z této oblasti, že u budoucí stanice metra nebude podzemní terminál a záchytné parkoviště s 600 parkovacími místy, ale pouze povrchové parkoviště pro autobusy. „Město jen využilo tlaku občanů a ušetřilo peníze za stavbu terminálu. Vybudováním povrchového obratiště autobusů a malého parkoviště namísto kapacitního terminálu se nejen zhorší životní prostředí, ale zároveň nebude dostatečný počet parkovacích míst pro lidi, kteří zajíždějí do města z okrajových oblastí Prahy 6, případně z příměstských oblastí,“ upozornil místostarosta Pekárek. Dodal, že magistrát tak zcela ignoroval dlouhodobý požadavek radnice Prahy 6.

Další objížďky

Do konce listopadu trvá objížďka kolem Vítězného náměstí ulicí Gymnazijní a Gen. Píky. Uzavírku spodní části Evropské ulice ve směru do centra způsobuje náročná oprava stropní desky metra. Odkrytí desky předcházejí bourací práce a přeložky inženýrských sítí. „Na stavbě se pracuje nepřetržitě sedm dní v týdnu, očekáváme, že bude dokončena ve slibovaném termínu 30. listopadu,“ uvedl místostarosta René Pekárek.

V říjnu je zcela vyloučen provoz v Badeniho ulici, kde se v souladu s požadavky Prahy 6 kompletně rekonstruuje jak tramvajová trať, tak komunikace. Linka 18 proto pojede od Malostranské přes Pražský hrad a Brusnici na Petřiny. Linka 20 je od Sídliště Barrandov ukončena v zastávce Malostranská, dále pokračuje jako linka číslo 5 na Ústřední dílny DP. Linka 26 je ve směru z centra odkloněna do Podbaby. Tramvaje pojedou Badeniho ulicí znovu od 24. října, auta až od 1. listopadu.

Dopravní situace se po dlouhých měsících zlepšila v oblasti Prašného mostu. Definitivní úpravy související se stavbou městského okruhu se blíží ke konci. Křižovatka má novou podobu, včetně přechodů, v listopadu budou zprovozněny podchody. Tramvaje i auta do Dejvic jezdí po rozšířeném Svatovítském mostě. Dokončena je rekonstrukce vozovek ve Svatovítské ulici, kterou si radnice Prahy 6 vynutila ve stejném termínu, kdy v ulici probíhala oprava tramvajových kolejí. „Výměna povrchu přinese snížení hlukové zátěže a díky posunutí zastávky Vítězné náměstí je nyní bezpečnější přecházení k metru,“ oceňuje starostka Kousalíková.

Chystá se rekonstrukce trati na Bělohorské

Velká rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská v úseku Královka – křižovatka Vypich je naplánována na příští rok. Její součástí je také zatravnění již rekonstruovaného úseku mezi Falckou ulicí a zastávkou Obora Hvězda. V úseku Patočkova – Za Strahovem bude trať zatravněna. Součástí opravy bude změna zastávky. „Vyhovuje se přání občanů a zřizuje se nová zastávka „Poliklinika Břevnov“ v úrovni polikliniky v ulici Pod Marjánkou,“ upřesnil René Pekárek. Na rekonstrukci již bylo vydáno stavební povolení.

tramvajové koleje