Učitelé převzali ocenění

náhled souboruMěstská část Praha 6 letos už po deváté ocenila své vynikající učitele. Na slavnostním ceremoniálu v Písecké bráně poděkoval za obětavou práci těch, kteří přinášejí do vzdělávání dětí i něco navíc, radní městské části Praha 6 pro oblast školství, sportu a volného času Ondřej Balatka.

Za zvlášť vynikající výsledky v každodenní praxi udělila Praha 6 titul „Vynikající učitel“: RNDr. Petru Blažkovi ze ZŠ Petřiny – sever, Mgr. Marii Ferechové ze ZŠ Pod Marjánkou, Haně Hůlkové z MŠ Sbíhavá, Haně Chmelařové, vedoucí učitelce MŠ při ZŠ T. G. Masaryka,Mgr. Markétě Kratochvílové, učitelce ZŠ Bílá, Mgr. Ireně Přibylové ze ZŠ Na Dlouhém lánu.

Titul za výjimečné výkony nad rámec běžných činností převzala Jana Vavrlová ze ZŠ Červený vrch.

V kategorii začínajících učitelů ocenila radnice práci Mgr. Ivy Dvořákové ze ZŠ Hanspaulka.

Ocenění je udělováno ve třech kategoriích na návrh ředitelů základních a mateřských škol a na základě rozhodnutí devítičlenné poroty, jmenované z členů Komise pro výchovu a vzdělávání. Letos porota posuzovala celkem 16 návrhů, z nichž nakonec vybrala osm nominovaných. Každý z letošních „Vynikajících učitelů“ dostal od Prahy 6 vedle plakety také finanční dar.