Volby do PS parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. a v sobotu 26. října. V pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin.

Na území městské části Praha 6 je 104 volebních okrsků. Adresu volební místnosti i číslo okrsku bude mít každý volič uvedené na samolepícím štítku obálky s volebními lístky, které obdrží do schránky. Roznos volebních lístků trvá do 24. října, tedy ještě den před zahájením voleb. Pokud do této doby lidé hlasovací lístky do schránek nedostanou, získají je přímo ve volební místnosti. Pro zdařilý roznos lístků by měli majitelé domů zkontrolovat označení budovy číslem určeným hlavním městem Prahou, což je jejich povinnost.

V rámci hlavního města kandiduje do Poslanecké sněmovny parlamentu méně stran a politických hnutí, než v celé ČR. Čísla hlasovacích lístků proto nejdou přesně za sebou, chybět budou ty, jejichž strany v Praze nekandidují. Pravidla hlasování jsou součástí obálky s lístky. Volič vybírá pouze jediný hlasovací lístek jednoho politického subjektu, v jehož rámci lze zakroužkovat maximálně čtyři preferenční hlasy.

Ve volebních místnostech se voliči prokazují občanským průkazem nebo cestovním pasem. Lidé, kteří plánují volit mimo místo trvalého bydliště, mohou volit jen s voličským průkazem. Pokud již mají průkaz vystaven, a přesto volí v místě trvalého bydliště, musejí se i tak prokázat tímto průkazem, jinak odvolit nemohou. Pozor, průkaz neztraťte, duplikáty voličských průkazů nelze vystavit!

Jak získat voličský průkaz:

❐ Doručit úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do pátku 18. 10. 2013 a uvést, na jakou adresu má úřad voličský průkaz zaslat, nebo si jej přijít osobně vyzvednout. Žádosti, podané za splnění zákonných podmínek elektronicky či datovou zprávou, mají stejnou platnost.

❐ Osobně podat žádost v budově úřadu (nebo v některé informační kanceláři) a uvést, na jakou adresu má úřad voličský průkaz zaslat, nebo si jej po 10. 10. 2013 vyzvednout osobně v budově Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23, případně využít formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí

❐Osobně: od čtvrtka 10. 10. do středy 23. 10. (Po + St 8–18 hod., Út + Čt 8–15 hod., Pá 8–12 hod., poslední středu končí výdej v 16 hod.) ve dvoraně budovy Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23.

Voličský průkaz bude rovnou na místě vydán, a to pouze oprávněnému voliči po předložení průkazu totožnosti. Nikoli pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od ní mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Od 10. 10. se budou zasílat voličské průkazy těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti.

Přenosné schránky

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, lze požádat úřad o možnost hlasování mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v rámci příslušného okrsku. Požádat o ni lze kdykoli před volbami i v jejich průběhu na tel. 220 189 755, 757 nebo na mailu fmatejovic@praha6.cz nebo msubertova@praha6.cz.

Vše o volbách na praha6.cz/volby_ps.html v sekci VOLBY 2013.