Benefiční večer Domova svaté Rodiny

náhled souboruBenefiční večer Domova svaté Rodiny se konal v říjnu v Písecké bráně a na konto domova přinesl 11 tisíc korun. Díky vybrané částce se může uskutečnit přestavba koupelny na oddělení Václav, která tak bude bezbariérová.

Večerem provázela patronka domova herečka Kamila Špráchalová. Účinkující kapela Ora pro nobis pod vedením Oldřicha Janoty a duo Diana Weinertová & Josef Sanitrák vystoupili bez nároku na honorář a o občerstvení se postarala kavárna cukrárna Šlágr z Prahy 10 a dobrovolníci.

Prostorem brány zazněly rozverné melodie i meditativní texty a uprostřed večera proběhla dražba fotografie, kterou domovu věnoval její autor Jiří Feist. Vydražena byla za 3.500 Kč. Vstupné bylo dobrovolné a hosté si mohli zakoupit výrobky z terapeutických dílen.

Náklady na přestavbu koupelny jsou 8 tisíc korun, zbylé finance budou použity na nutnou rekonstrukci oken v Liboci. Ředitel Domova Tomáš Biňovec říká: ,,S podporou nadací i drobných dárců se pouštíme do této akce, která už nesnese odkladu. Kromě energetické úspory se zvýší kvalita ubytování klientů za zdmi staré kamenné budovy bývalé libocké školy. Všem dárcům upřímně děkujeme a přes omezené prostředky doufáme, že rekonstrukce bude moci v další etapě pokračovat i v příštím roce.“. Příspěvky domovu lze posílat na darovací účet vedený u Komerční banky: 10006-242242061/0100, VS: 6666

Fotografie Jiřího Faista byla vydražena v rámci benefičního večera ve prospěch Domova svaté Rodiny. Domov se stará převážně o mentálně postižené klienty.