Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Městská část Praha 6 na své náklady zajistí dne 8. 11. v době od 8 do 18 hodin mimořádný komplexní úklid vozovek v oblasti sídliště Baba.

Mimořádný úklid se týká vozovek, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale dosud nebyly svěřeny žádnému správci, tudíž nejsou zařazeny do pravidelné údržby. Městská část Praha 6 zajistí mimořádný komplexní úklid komunikací ze svého rozpočtu. Jde o ulice Frágnerova, Na Ostrohu – od ulice Nad Paťankou po Frágnerova, Janákova, Vidlicová, Krohova, Nad Lesíkem – od ulice K Matěji po Krohova včetně slepého úseku.