Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

Znalost cizích jazyků otevírá dětem brány do světa, vytváří ten nejlepší základ pro další vzdělávání i uplatnění v životě.

To si uvědomují ředitelé základních škol v Praze 6, kteří zařazují angličtinu do výuky již od prvních tříd, i radnice městské části. ,,Jednou z priorit školství Prahy 6 je podpora jazykového vzdělávání ve všech námi zřizovaných školách, základních i mateřských,“ říká radní pro oblast školství Ondřej Balatka. ,,Městská část dlouhodobě finančně podporuje výuku cizích jazyků v rámci programu Jazyková šestka a grantovým programem Otevřený svět.“

Dvě základní školy, Petřiny-jih a ZŠ A. Čermáka, nabízejí studium ve specializovaných bilingválních třídách. Zatímco na Petřinách dvojjazyčné vyučování běží třetím rokem, v Bubenči na ZŠ Antonína Čermáka sbírají první zkušenosti. Ve třídě je od září 20 dětí, které se s angličtinou seznamují nejen v jazykových hodinách. V anglickém jazyce se vyučují také další předměty, jako je matematika, prvouka, výtvarná, hudební i tělesná výchova. V anglickém jazyce probíhá téměř polovina výuky.

„Anglické předměty vyučuje aprobovaný pedagog, tedy nikoli pouze lektor, děti tak mají dvě kvalifikované učitelky. Děti se neučí angličtinu jako cizí jazyk, učí se v anglickém jazyce, proto ji pak vnímají jako běžný komunikační prostředek. V první třídě se žáci učí psát písmem Comenia script, který je pro potřeby bilingvální výuky vhodnější než písmo vázané,“ říká Jana Thurnwaldová, třídní učitelka biligvních prvňáčků. Na vzdělávání a aktivity, které jsou nad rámec běžné výuky v základní škole, si rodiče přispívají. Celý projekt zajišťuje občanské sdružení Proedukace.

Ředitel školy A. Čermáka Petr Karvánek k dvojjazyčnému studiu dodává: „Projekt rozvíjí děti celostně, poskytuje jim nadstandardní kulturně-historický a všeobecný rozhled, důraz je kladen také na sociální rozvoj, kterému je věnován speciální odpolední doplňkový program. Děti tráví ve škole více času než jejich vrstevníci, a proto se věnují i relaxačním cvičením a využívají venkovní zelenou učebnu školy. Součástí výuky jsou týmové aktivity se zaměřením na kooperaci ve skupinkách. Děti budou pracovat na projektech, které se budou učit prezentovat, takže je čekají i odpoledne s rétorikou.“ Podle Karvánka není třída určena dětem z bilingvních rodin, spíše naopak. „Nicméně přijetí dětí z těchto rodin nevylučuji,“ dodává ředitel.

Důležitou součástí studia v bilingvální třídě je domácí příprava a podpora rodičů, neboť jsou na děti kladeny vyšší nároky než v běžné třídě. I proto děti při přijímání do první třídy absolvovaly speciální mapování zralosti pro tuto výuku vedené zkušeným dětským psychologem, předchozí znalost angličtiny ale není podmínkou přijetí.

Rodiče, kteří se chtějí o výukovém programu dozvědět více, mohou přijít do ZŠ A. Čermáka na Den otevřených dveří 3. prosince od 8 do 11.30 hod. Škola v příštím roce plánuje otevřít třídu pro 22 dětí.