Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

náhled souboruVýročí 80 let od úmrtí významného architekta Adolfa Loose připomíná veřejnosti nová výstava v Galerii Chodník za výlohou Skleněného paláce na nám. Svobody.

Otisk jeho tvorby v Praze 6 prezentuje známá Müllerova vila, která patří mezi architektonické skvosty v celosvětovém měřítku.

Cílem výstavy je ovšem připomenout celkovou osobnost a tvorbu tohoto významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující.

Adolf Loos (1870–1933) je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny. Svou kariéru začal ve Vídni, kde v novinových článcích formuloval své kritické postoje vůči zastaralým normám vídeňského historismu. Bojoval proti ornamentu a jeho článek „Ornament a zločin“, je pokládán za nejvýznamnější architektonický esej 20. století. Hlásal, že ornament je znakem primitivní kultury a že „vývoj kultury a odstranění ornamentu jsou stejně důležité“.

Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni, dům básníka Tristana Tzary v Paříži, nerealizovaný projekt domu pro Josephinu Bakerovou a vila pro Dr. Ing. Františka Müllera v Praze. Stavby spojuje nová koncepce uspořádání prostoru známá pod názvem „Raumplan“ založená na prostorové a výškové diferenciaci začleněných prostor. „Raumplan“ a nepřítomnost .ornamentu jsou základní myšlenky, které doprovázejí celé Loosovo dílo.

Výstava je ke zhlédnutí 24 hodin denně do 2. prosince. Městská část zve současně své seniory k bezplatným prohlídkám Müllerovy vily.