Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

náhled souboruV roce 2009 byla založena Nadace Muzeum Stanislava Suchardy, jejímž účelem je založit Muzeum Stanislava Suchardy, zachovat umělecké dědictví a dílo sochaře Stanislava Suchardy, díla jeho předků a potomků, stejně jako jiná, nadaci věnovaná kulturní a vědecká díla, pečovat o ně a uvádět je ve známost, vytvořit podmínky pro badatelskou a vzdělávací činnost v této oblasti, rozšiřovat výstavní plochy muzea, podporovat kulturní činnost muzea v evropském kontextu a získávat finanční prostředky k plnění tohoto účelu.

Městská část přispěla k zachování uměleckého dědictví Stanislava Suchardy v rámci památkového grantu pro rok 2012 částkou 150 000,- Kč. Částka byla použita na vznik lapidária Suchardových skulptur. Pro tento účel se v domě nacházejí vhodné sklepní místnosti. Lapidárium bylo vybudované po rekonstrukci sklepních prostorů způsobem rozmístění nově vyrobených regálů pro umístění několika stovek kusů sochařských modelů a forem.

Po vybudování lapidária je možné návštěvu Suchardovy vily domluvit emailem (muzeum@stanislav-sucharda.cz) nebo na tel. čísle 775 683 090 (PhDr. Martin Krummholz) s tím, že maximální počet návštevníků ve skupině je omezen na 6 osob.

Webové stránky Suchardovy vily (resp. Nadace) jsou: http://www.stanislav-sucharda.cz/cs/suchardova-vila.