Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

náhled souboruKomise územního rozvoje na svém říjnovém jednání zamítla žádost společnosti MOLEPO o změnu územního plánu na využití pozemků na Džbánu.

„Komise žádost zamítla jednomyslně všemi hlasy,“ uvedla starostka Kousalíková. Na jednání komise byli přítomni zastupitelé všech politických stran v zastupitelstvu i odborníci.

„Předmětná lokalita je součástí ochranného pásma 2. stupně vodního díla III. kategorie – Džbán na Litovicko – Šáreckém potoce. Zároveň je předmětné území součástí přírodního parku Šárka – Lysolaje, kde je vyhlášena trvalá stavební uzávěra,“ zdůvodňuje komise územního rozvoje zamítnutí žádosti.

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy jako nadřazený dokument územního plánu hlavního města Prahy vymezují území Šárky jako území s výjimečnými krajinářskými a přírodními hodnotami. Území okolo vodní nádrže Džbán je považováno za vstupní bránu do Šáreckého údolí. Komise zásadně nesouhlasí s navrhovanou zástavbou v uvedeném území.

Revitalizace Džbánu

má webové stránky

Společnost Molepo požádala o změnu územního plánu jakožto stávající vlastník většiny pozemků v okolí vodní nádrže Džbán. O jejích záměrech s pozemky se lze dočíst na webových stránkách www.revitalizace-dzban.cz. Zde lze najít informace o stávající podobě Džbánu nebo studii o případném využití pozemků. Čtenářům je k dispozici kontaktní formulář, kam mohou psát své postřehy a komentáře zástupcům společnosti Molepo. Společnost Molepo získala pozemky v prosinci 2012 ve veřejné dražbě.