Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Radnice Prahy 6 řeší, jak se vypořádat s pohledávkou ve výši 167 milionů korun, které jí měla za dluhopisy vyplatit společnost Via Chem Group. Splatnost dluhopisů byla 1. října, městská část ale peníze na účet neobdržela. Dluhopisy pořídila v minulosti Praze 6 společnost Key Investments.

Radnice obdržela různé nabídky, v současné chvíli se prověřují. Zatím ani jedna není pro městskou část přijatelná. „Protože se jedná o veřejné prostředky, radnice učiní vše pro to, aby dostala zpět pokud možno plnou hodnotu pohledávky,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

V pátek 1. listopadu byl jedním z menšinových držitelů dluhopisů společnosti Via Chem Group podán k soudu návrh na insolvenci společnosti. O tomto návrhu nyní rozhoduje soud. Pokud bude soudem uznaný, městská část Praha 6 svoji pohledávku do insolvenčního řízení přihlásí. Do dalšího jednání zastupitelstva, které je svoláno na pátek 8. listopadu, by měly být k dispozici další informace. Zároveň se nyní s právníky připravují možné kroky, které v této kauze může radnice podniknout.

Praha 6 je držitelem celkem 1563 kusů dluhopisů v celkové hodnotě 156,3 milionu korun, s jejichž vlastnictvím je spojeno také právo na výplatu výnosu ve výši přibližně 10,8 milionu korun. Dluhopisy společnosti Via Chem Group pořídila společnost Key Investments. Té bylo v letech 2003–2010 svěřeno k obhospodařování až 430 milionu korun. V průběhu let 2003–2013 obdržela Praha 6 z portfolia vytvořeného společností Key Investments finanční hotovost ve výši cca 367,75 milionů korun.

Společnost Key Investments v roce 2010 opakovaně porušila zásadním způsobem smluvní podmínky. Peníze jí svěřila nejen Praha 6, ale i Praha 10, Praha 13 nebo město Sokolov a město Lázně Bohdaneč. Společnost Key Investments je v současné době v konkurzu a tři bývalí členové představenstva jsou obviněni z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.