Setkání s občany Vokovic

V říjnu se setkali představitelé radnice Prahy 6 s občany Veleslavína a Vokovic. Řešily se zejména problémy lokálního charakteru, lidé se na své zástupce obraceli s dotazy na úpravy dopravy, stěžovali si na neukázněné řidiče i na stav chodníků a vozovek.

Některé problémy přislíbili zástupci radnice řešit okamžitě, na jiné se bude muset počkat. Například ke komplexnějším opravám komunikací dojde až po dokončení stavby metra. Zahájení provozu se podle aktuálních informací předpokládá v listopadu 2014. Městská policie ale přislíbila zvýšený dohled v Africké ulici, kam je zakázán vjezd z Evropské, ale řidiči si tudy přesto zkracují cestu do Arabské ulice.

Lidé se též dotazovali na osud několik let plánovaného obchodně administrativního centra na soukromém pozemku na Bořislavce při Evropské ulici. Pozemek má od loňska jiného majitele, společnost KKCG. Přestože předchozí majitel společnost IKANO již měla platné územní rozhodnutí i stavební povolení, s novým majitelem vše začíná od začátku. Podle radního pro územní rozvoj Věroslava Gebouského společnost KKCG nereflektovala platné stavební povolení, uspořádala workshop s mezinárodní soutěží na podobu administrativního centra a zpracovává podklady. Radnice proto očekává novou studii, která se teprve připravuje. „V současné době neznáme ani objem, ani dopravní řešení,“ uvedl Gebouský. Součástí projektu ale podle požadavků povolujících orgánů i samosprávy má být zprůjezdnění Kladenské ulice nebo zachování a posílení funkce autobusové smyčky.

Jako problematické považují lidé z Vokovic, že se v lokalitě dlouhodobě nedodržuje stanovená rychlost na 30 km/h. Řidiči se snaží vyhýbat retardérům. Podle místostarosty Jana Záruby jsou ale dopravní omezení dostatečná a pozornost radnice se bude soustředit do problematičtějších míst. V současné době se připravují bezpečnostní prvky do Libocké ulice před Domovem sv. Rodiny, kde je situace tíživější.

Listopadové setkání s občany se uskuteční v Břevnově, a to 19. l1. od 17 hodin v jídelně ZŠ Pod Marjánkou.