Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Pražský dopravní podnik připravuje pro příští léto velkou rekonstrukci tramvajové trati v Bělohorské ulici. Oprava s sebou přinese úpravy zastávek i přechodů pro chodce. Od hotelu Pyramida po Patočkovu ulici dostane tramvajový pás travnatý koberec. Na akci je již vydáno stavební povolení.

Tramvajová trať v Bělohorské ulici se bude opravovat z Vypichu od křižovatky s ulicí Ankarskou až po ulici Pod Královkou. Vyměnit by se tak mělo více jak dva a půl kilometru zastaralého tramvajového tělesa z velkoplošných panelů za novou konstrukci. Na připravovanou stavbu v současné době probíhá výběr zhotovitele.

Tramvajová trať bude zatravněna v délce od křižovatky s Patočkovou ulicí až k hotelu Pyramida, což povede k nižší prašnosti. Proměnou projde i šest tramvajových zastávek, které se nacházejí v rekonstruovaném úseku tramvajové tratě. Jsou to zastávky Vypich, Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka. Navržené řešení je podle dopravního podniku výsledkem jednání s příslušnými odbory magistrátu, s radnicí Prahy 6, TSK a dalšími odbornými orgány.

Zastávky budou nově bezbariérově přístupné, s úpravami pro nevidomé a slabozraké. Na všech bude pro zvýšení bezpečnosti osazeno zábradlí, všechny zastávky ve směru do centra budou vybaveny přístřeškem. Ten dostanou i zastávky Vypich a Břevnovský klášter z centra.

Na zastávce Vypich se cestující při přestupu vyhnou přecházení vozovek. „Po mnoha jednáních se podařilo domluvit, aby byla nová zastávka v obou směrech sdružená pro tramvaje i autobusy. Důsledkem rozšíření nástupních ostrůvků a tramvajového pásu pro autobusy bude zúžení vozovky do centra na jeden jízdní pruh. Obdobně jako je to u zastávky Říčanova,“ uvedl místostarosta pro dopravu Jan Záruba.

Současná zastávka U Kaštanu má být podle projektu posunuta o zhruba 170 metrů směrem k dnešnímu centru, a tím i blíže k občanské vybavenosti. Její pracovní název uvedený v dokumentaci je Poliklinika Břevnov, o konečném názvu zastávky rozhodne drážní úřad magistrátu. Posunutí zastávky v Břevnově vyvolává emoce mezi občany, někteří s ním nesouhlasí a sepsali proti němu petici.

Změny nastanou i ve vyznačení přechodů pro chodce. Nový přechod je navržen u ulice U Kaštanu, jeden z přechodů k dnešní zastávce U Kaštanu bude zrušen. Zastávka Drinopol z centra bude přisunuta výš a přechod na zastávku bude zřízen i přes jižní vozovku. Místo pro přecházení vznikne u Skupovy ulice. Podrobné informace k projektu naleznou zájemci na www.praha6.cz.

S projektem rekonstrukce se mohla veřejnost seznámit v rámci debaty o budoucnosti Bělohorské ulice, kterou organizoval magistrát minulý měsíc. Diskutovalo se též o možnostech snížení tranzitní dopravy Břevnovem. Lidé navrhovali nové přechody pro chodce, vybízeli k vytváření nových míst pro odpočinek nebo ke sjednocení městského mobiliáře.