Budova LINE má územní rozhodnutí

náhled souboruPolyfunkční budova „LINE“, která má dotvořit podobu Vítězného náměstí, má územní rozhodnutí. Investor, akciová společnost Vítězné náměstí, nyní dokončuje dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Územní rozhodnutí není pravomocné a do 4. 12. bylo možné se proti němu odvolat. Investor s touto možností počítá a je na ni připraven. „Jako každá výjimečná stavba se i tato potýká s řadou připomínek, které prodlužují proces realizace. Přesto nadále počítáme s harmonogramem výstavby v letech 2014 až 2016,“ řekl Jan Chromeček, předseda představenstva akciové společnosti Vítězné náměstí, která je investorem projektu. S ohledem na soulad projektu s územním plánem i regulačními podmínkami pro dané území a kvalitní přípravou celého řízení investor věří, že bude územní rozhodnutí potvrzeno i případným odvolacím orgánem.

Do samotného územního řízení podalo námitky osm občanských sdružení, další námitky vznesli sousedé jako účastníci řízení. Týkaly se například výšky stavby nebo jejího sporného architektonického přínosu do území. Stavební úřad Prahy 6 hodnotil soulad stavby s územním plánem i v procesu řízení projednávané námitky veřejnosti. Shledal, že záměr je z hlediska funkčního využití území v souladu s územním plánem a centrální náměstí je schopno budovu daných parametrů dle posouzení stavebního úřadu unést. Vzhledem k tomu, že proces včetně doložených stanovisek vyzněl ve prospěch stavby, vydal územní rozhodnutí. Kompletní zdůvodnění lze nalézt na www.praha6.cz na úřední desce.

Moderní budova Line, nazývaná též Lední medvěd, má přinést do centra Prahy 6 rozšíření občanské vybavenosti. Vedle administrativních ploch jsou připraveny prostory pro plánovanou kavárnu, menší obchody a další služby. Budova má vyrůst na obecním pozemku. Do pokladny městské části ročně přinese 4,4 milionu. Po vydání kolaudačního souhlasu se nájem zvedne na devět milionů korun.

Projekt LINE architekta Radana Hubičky byl v září oceněn jako nejlepší Architektonický projekt roku 2013 v rámci soutěže Stavba roku. „Je dobře, že budova budí diskuze. Jsou důkazem, že návrh není běžnou šedí architektonické práce. Jsem přesvědčen, že se budova stane po svém dokončení symbolem moderní architektury v Praze,“ komentoval výsledky soutěže architekt Hubička. Více o připravované stavbě na www.viteznenamesti.cz