Oprava stropní desky metra se prodlužuje

náhled souboruObjížďka Vítězného náměstí je prodloužena až do příštího roku. Důvodem jsou nepředpokládané komplikace v rámci opravy stropní desky metra. 

Původní termín dokončení oprav v jižní části Evropské ulice v úseku Gymnazijní – Vítězné nám. se předpokládal do konce listopadu tohoto roku. Po provedení zemních a bouracích pracích zjistil zhotovitel stavby OHL ŽS, a.s. stav, který neodpovídal projektové dokumentaci. Šlo o odlišné provedení stávajících podzemních objektů stanice metra, a to jak tubusu metra, tak i podzemních objektů u vstupů do metra. Z tohoto důvodu musel projektant navrhnout nové řešení izolace stropní desky stanice metra Dejvická. To následně schvaloval Dopravní podnik, a.s., který je investorem celé akce. Vzhledem k těmto skutečnostem byl termín dokončení 2. etapy posunut i s ohledem na zimní období do května příštího roku.

Na základě požadavků policie budou v rámci prodloužení stávající objížďky zajištěny úpravy světelné signalizace na objízdné trase.

Poté se stavební práce přesunou na severní část vozovky a bude uzavřena Evropská ulice pro výjezd z Vítězného náměstí. S dokončením celé stavby se počítá v létě příštího roku. MČ Praha 6 usiluje o zkrácení těchto termínů. Oprava stropní desky Dejvická je financována z fondů EU, z operačního programu Doprava.