Peníze z heren směřují do mládežnického sportu

Peníze z hazardu připadnou i letos tělovýchovným jednotám a klubům z Prahy 6 a cíleně směřují na podporu sportovní činnosti dětí. Do pokladen devětadvaceti klubů pracujících s mládeží v Praze 6 tak přibude čtyři a půl milionu korun.

Peníze, které se vybraly na odvodech z loterií, poskytuje městským částem hlavní město jako účelovou dotaci na sport. Zastupitelé schválili rozdělení dotace na základě nového systému schváleného radou městské části. Klíčová je podpora sportující mládeže, proto 70% příspěvku směřuje na činnost oddílů a pouze 30% má sloužit k uhrazení provozních nákladů.

Podle nové metodiky mají šanci na vyšší příspěvek kluby, jejichž svěřenci se zúčastňují mistrovských soutěží, které s sebou přinášejí vyšší náklady. Největší část dotace, 786 tisíc korun, směřuje do Tatranu Střešovice, který se stará o 463 dětí. Naopak například Sokol Dejvice, který má na starosti 433 dětí a řádově nižší náklady na provoz, dostane dotaci 274 tisíc korun. Dalším faktorem rozhodujícím o výši dotace je to, že klub dokáže zajistit možnost přechodu z mládežnických do starších kategorií. Minimální členská základna pro udělení příspěvku musí být dvacet dětí. „Metodiku rozdělení peněz jsme připravovali téměř rok a shodlo se na ní vedení všech klubů, ke kterým dotace směřují,“ řekl radní pro sport Ondřej Balatka. Nová pravidla též upřednostňují masové sporty jako fotbal a hokej.

Přestože jsou dotace z hazardu pro sportovní kluby výraznou pomocí ve financování, Praha 6 trvá na nulové toleranci k hazardu a prosazuje ukončení činnosti heren na svém území.