Radnice startuje projekt „Škola na dotek“, děti se budou učit pomocí tabletů

náhled souboruPoužívání tabletů během vyučování? Městská část rozjíždí jako první v republice unikátní program, který umožní moderní výuku pomocí tabletů. Příští školní rok už jimi budou vybaveny všechny základní školy Prahy 6.

„Výuka pomocí tabletů a dalších technologií dává školám obrovské možnosti. Děti používají tablety ve volném čase stále častěji a možná ani netuší, že mohou být učebnicemi 21. století,“ řekl Ondřej Balatka, radní Praha 6 pro školství a vzdělávání. Radnice do vybavení škol a vzdělání učitelů investuje 10 milionů korun. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se do něj poprvé zapojují peníze z veřejného rozpočtu v takovém objemu.

Výuka již v současnosti běží na šesti základních školách. Vedení škol si může vybrat, který typ tabletu pořídí a k čemu je použije. ZŠ Emy Destinnové se do projektu zapojila v jeho první vlně. „Ze strany radnice jde o velkorysou nabídku a naše škola má s použitím informačních technologií dobré zkušenosti,“ říká Ota Bažant, ředitel školy kde sezaměřují na výuku cizích jazyků a již od prvních tříd zde děti mohou mít až čtyři hodiny cizího jazyka týdně. Díky tabletům vytvořili specializovanou „jazykovou laboratoř“. Tablety hodlají využívat pro interaktivní výuku, rychlé zadání úkolů a testů, využijí internetové připojení. Například úkoly, které žáci na obrazovkách tabletů plní, lze okamžitě zobrazit na interaktivní tabuli, zkontrolovat, opravit. Pracovat lze i se zvukem.

„Možnosti využití jsou však téměř neomezené. Každá škola má jiné podmínky, zaměření, žáky, učitele i cíle využívání tabletů. Lze je využít na podporu technických a přírodovědných předmětů, mohou si vytvořit vlastní programy,“ podotýká Balatka. Programů pro tablety je řada. Některé umožní dětem virtuální procházku starým Římem, jiné jim ukážou, jak tepajícím srdcem protéká krev. Ve fyzice pak některé programy umožní natočit na video jedoucí auto a spočítat jeho rychlost.

Učit se budou i učitelé

Připravenost pedagogů je podle Balatky zásadní. „V rámci projektu budou využívat dostupné vzdělávací materiály pro potřeby výuky, v ideálním případě takové materiály i vytvářet a začleňovat je vhodným způsobem do výuky,“ říká s tím, že projekt kromě zajištění informačních technologií počítá i s financováním školení pro učitele. „Stává se, že dnešní děti umějí s informační technikou pracovat lépe než dospělí. Věřím, že takový způsob výuky pomůže učitelům v komunikaci s žáky, nabýt nové zkušenosti a udělat výuku zajímavější a pestřejší.“

Dlouhodobě se totiž ukazuje, že samotné dodávky technologií, jako jsou tablety, ve školách selhávají, pokud nejsou podpořeny dalšími pomocnými opatřeními. „Na ta se v Praze 6 zaměřili a úspěšně se jim je daří realizovat,“ říká PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., který se dlouhodobě podporou učitelů v této oblasti specializuje a tuto problematiku vyučuje na Katedře informačních technologií a technické výuky PF UK v Praze.

Do září všechny školy

Praha 6 vybavuje své základní školy tablety ve dvou etapách. Letos už je koupila šesti školám, zbylých devět by je mělo dostat do začátku příštího školního roku. Do projektu investuje městská část deset milionů korun, které zahrnují nákup informačních technologií a příslušného vybavení i proškolení pedagogů. „Příspěvek radnice bude činit maximálně 90 procent nákladů, zbytek hradí škola z vlastních peněz,“ uvedl Balatka.

Konkrétní typ tabletu si vybírají jednotlivé školy samy, aby co nejlépe vyhovovaly jejich vzdělávacím programům a možnostem. Samy si prostřednictvím výběrového řízení určí také dodavatele. Radnice Prahy 6 vypsala souhrnnou veřejnou zakázku na poskytovatele vzdělávacích aktivit a metodické podpory pro všechny pedagogy zapojené do projektu, jejímž vítězem se stala Boxed, s.r.o.

V zapojení moderních technologií do výuky vidí Balatka ještě jeden důležitý efekt: „Jedním z úkolů současné školy je boj se sociální stratifikací. K nastolení rovnosti šancí musí vést i zpřístupnění digitálních technologií všem žákům, nikoli přístup pouze těm, kteří se k nim dostanou vlivem ekonomicky silnějšího rodinného zázemí.“

Podle Neumajera navíc průzkumy ukazují, že atraktivní způsoby výuky pomocí moderních technologií zvyšují motivaci k učení. „Nechuť dětí chodit do školy je velký problém. Poslední mezinárodní analýzy TIMMS a PIRLS ukázaly, že české děti mají školu nejméně rády z pětadvaceti sledovaných států.“

Ředitel ZŠ Emy Destinnové Oto Bažant a radní pro školství Ondřej Balatka představili projekt Škola na dotek a přiblížili práci s tablety v ukázkové hodině.