Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Zápisy školáků do prvních tříd základních škol se uskuteční na začátku února příštího roku. Již nyní mají rodiče možnost vybírat pro své dítě tu nejvhodnější školu. Pomoci k tomu mají dny otevřených dveří, které se během prosince a ledna konají na většině škol.

Rodiče budou mít možnost nahlédnout do výuky, do odborných učeben, seznámit se s pracemi současných žáků a informovat se na školní vzdělávací program, který si jednotlivé školy vytvářejí dle vlastního zaměření a seznámit se s budovou školy. K větší informovanosti jim pomohou také webové stránky škol nebo web jakdoskoly.cz, věnovaný základním školám v Praze 6. S dotazy se mohou obracet na odbor školství úřadu MČ Prahy 6, tel.: 220 189 551.

Do prvních tříd nastoupí v září kolem tisícovky prvňáků. Podle zákona povinně přijímají školy žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu, za předpokladu, že se tam dostaví k zápisu. K zápisu se lze ale dostavit také na libovolně vybranou základní školu. Přestože mají rodiče možnost výběru, už nyní je zřejmé, že ne všichni budou uspokojeni dle jejich přání. O některé školy může být větší zájem, než kolik prvňáků budou schopni ředitelé přijmout. „Je to důsledek babyboomu, který se ze školek přesouvá do škol. Bohužel školy mají dané své kapacity,“ upozorňuje radní pro školství Ondřej Balatka. „Pro všechny děti z Prahy 6 je ve školách dost místa. Jen ne všichni budou přijati podle přání,“ upozorňuje.

Zápisy do prvních tříd budou probíhat podle jednotných kritérií, která jsou výsledkem shody mezi všemi řediteli. „Jednotná pravidla jsou reakcí na zájem u rodičů dětí z jiných obvodů a obcí o vzdělávání na našich školách,“ vysvětluje Balatka. Upřednostněni budou v každé škole děti s trvalým bydlištěm v Praze 6 z příslušného spádového obvodu, bude záležet i na tom, zda školu již navštěvuje sourozenec. Zájemci bez trvalého pobytu v Praze 6 budou přijati jako poslední, může se také stát, že přijati nebudou vůbec.

Více na praha6.cz nebo jakdoskoly.cz. Podrobně v příštím vydání Šestky

Základní škola Den otevřených dveří Počet přijímaných prvňáků

ZŠ a MŠ Bílá 12. 12.80

ZŠ a MŠ Červený vrch 12. 12.75

ZŠ Dědina ve dnech zápisu 4. a 5. 2.56 + waldorfská třída pro 28 žáků

ZŠ Emy Destinnové 9. 1.108

ZŠ a MŠ Hanspaulka první 2 hodiny 12. 12. a 16. 1.75

ZŠ a MŠ J. A. Komenského 16. 1.54

ZŠ Marjánka již proběhl 81

ZŠ Na Dlouhém lánu již proběhl 55 + montessori třída pro 40 žáků

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 12. 12. a 14. 1.75

ZŠ a MŠ A. Čermáka 3. 12.54 + bilingvní třída pro 22 žáků

ZŠ Norbertov 14. 1.56

ZŠ Petřiny-jih 13.–17. 1.60 + bilingvní třída pro 22 žáků

ZŠ Petřiny-sever 14. 1.75

ZŠ Pod Marjánkou 12. 12. a 20. 3.75

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 11. 12.54

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Bělohorská 10. 12. a 14. 1.