Skauti z Petřin oslavili 95 let své existence

náhled souboruSkautské středisko VOČKO působící na Petřinách si letos připomnělo 95 let od svého založení.

V sobotu 2. listopadu toto výročí na Habrovce společně oslavili současní i bývalí členové, jejich rodiče, sourozenci a další příznivci. Program zahrnoval hry a soutěže pro nejmladší, kvíz o historii i současnosti střediska či ocenění dlouholetých vedoucích.

K příjemné atmosféře večera přispěl narozeninový dort, vlastnoručně připravené občerstvení nebo podsadový stan – sto let starý a stále používaný vynález českých skautů. Skoro dvě stovky přítomných dětí a dospělých si tábory, výpravy a další chvíle prožité v oddílech připomněli u starých kronik, fotek a archivních videí a také při zpěvu oblíbených písní. Oslava byla příležitostí pro neformální setkání pamětníků a nováčků, současných vlčat a světlušek s jejich předchůdci, z nichž mnozí s sebou přivedli vlastní potomky.

Středisko VOČKO, které spolu s celým českým skautingem zažilo ve své historii trojí zákaz činnosti, se může pochlubit rok od roku početnější členskou základnou.

V současné době působí v celkem šesti oddílech přes 80 dětí, o které se stará třicítka kvalifikovaných vedoucích. Nabízí všestranný program pro kluky i holky od 6 do 15 let - pravidelné schůzky v klubovně, výpravy do přírody, vícedenní akce i letní tábory. Zájemci o činnost střediska najdou více informací na webu www.vocko.org.