Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahájila mimořádně náročnou rekonstrukci téměř kilometrové stoky v ulici U Vojtěšky, která prochází za břevnovským klášterem.

Ta odvodňuje velké území Petřin a vysokoškolské koleje Hvězda. Investiční akce za téměř 94 milionů korun by měla být dokončena nejpozději do listopadu 2014.

Rekonstrukce stoky je jednou z nejnáročnějších akcí hned z několika důvodů. „Z větší části se bude jednat o nahrazení současného systému několika spadišť ocelovým potrubím, a to za nepřerušeného provozu stoky. Po dokončení pokládky tohoto nového potrubí budou postupně stará spadiště zaplněna betonovou směsí,“ říká Josef Kobr, ředitel divize vodohospodářské stavby firmy PRAGIS a.s., která rekonstrukci provádí.

V památkové zóně

Náročnost zvyšuje i území, které patří do pražské památkové rezervace. Podél téměř celé stoky stojí obvodová zeď Břevnovského kláštera, která je sama ve špatném stavu. „Stavební činnost v blízkosti klášterní i hřbitovní zdi bude prováděna s maximální obezřetností tak, aby se zamezilo poškození chráněných objektů,“ ujišťuje Josef Kobr.

Stoka U Vojtěšky byla poškozena povodněmi na jaře letošního roku. „V tomto případě jde o jednu z prioritních akcí z důvodu vážného havarijního stavu, který by v nejhorší variantě mohl ohrožovat zdraví a životy obyvatel,“ upozorňuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

Na několika místech průzkum odhalil rozsáhlé vzduchové kapsy, kde může kdykoliv dojít k provalení nejen v ostění stoky, ale také k propadům komunikace.