Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

V pátém patře budovy radnice Prahy 6 byl po delší pauze znovu otevřen bufet a kavárna.

Provozovatelem je sdružení Martin, které pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

„Kromě poskytování občerstvení se bufet stává tréninkovým prostorem pro hendikepované. Úřad Prahy 6 se tak zapojil do projektu, který mentálně postiženým dává zdokonalit své dovednosti,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. Café Martin je pracoviště, jehož úkolem je poskytnout lidem s hendikepem příležitost pro získání pracovních zkušeností v rámci odborné praxe nebo také pro získání stálého zaměstnání.

Toto tréninkové pracoviště je součástí komplexního systému teoretického i praktického vzdělávání v rámci služby sociální rehabilitace. Sdružení Martin vzniklo při Odborném učilišti pro žáky s více vadami v Praze 2 jako reakce na potřeby žáků učiliště a jejich rodičů.

Otevírací hodiny kavárny jsou od 7:30 do 18:00 (v pátek do 14:00).