Dopravu na Evropské omezí sanační práce

náhled souboruPokračující práce na tryskových injektážích podloží Evropské ulice ovlivní plynulost dopravy i během následujících měsíců. Hned na několika místech bude stažena doprava ze dvou do jednoho jízdního pruhu, případně na pás tramvajových kolejí.

V souvislosti se stavbou metra probíhají v současné době práce na tryskových injektážích nadloží budoucích tzv. vzduchotechnických propojek mezi již vyraženými jednokolejnými traťovými tunely metra. Jedná se o práce v úseku Evropské mezi křižovatkami s ulicemi Horoměřická a Gymnazijní. Vzduchotechnické propojky jsou zřizovány po 200 metrech z důvodů bezpečnostních a pro vyrovnávání tlaků od jedoucích vlakových souprav, jak je to požadováno v předpisech pro projektování metra. Pro bezpečné zajištění nadloží těchto krátkých propojení je třeba provést některá dopravní opatření na povrchu, aby se shora prováděnými vějíři vrtů s tlakovou výplní mohla zemina zpevnit.

Práce budou v daném úseku probíhat na celkem sedmi propojkách. „Jedna injektáž nad křižovatkou s Kanadskou ulicí do centra je již dokončena, druhá pod křižovatkou s Horoměřickou z centra se dokončuje. Na ostatní injektáže budou nasazeny současně tři až čtyři soupravy, takže omezení dopravy bude sice pro všechny účastníky provozu nepříjemné, ale časově podstatně kratší,“ ujišťuje za dodavatele stavby Jan Prosr z informačního střediska stavby metra V.A, které je pro návštěvníky otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hodin. Injektáže by měly být hotové do konce května.