Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

náhled souboruGymnázium Evropská může i v následujícím školním roce přijmout studenty do prvního ročníku.

Magistrátní odbor školství změnil své rozhodnutí z konce loňského roku neotvírat první ročník Gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením. Po výtkách radních Prahy 6, vedení školy a velkých protestech studentů nakonec magistrát své rozhodnutí zrušil. Studenti ukončili vyhlášenou stávku.

„Povolení otevřít i v letošním roce třídu gymnázia se zaměřením na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou podle volby uchazeče je mimořádně důležité, protože se nám podařilo předložit takové argumenty, které zajišťují perspektivu gymnázia i v dalších letech,“ říká ředitel gymnázia Pavel Drtina. Magistrát, jako zřizovatel školy, původně plánoval výuku ve škole omezit a třídu prvního ročníku v následujícím školním roce neotevřít. Zdůvodňoval to tím, že se snižuje počet dětí, které se hlásí na střední školy, a třídy jsou proto nenaplněné. Studenti by podle stanoviska z magistrátu mohli navštěvovat jiná ze tří gymnázií v Praze 6, případně Pedagogické lyceum v téže škole. Podle Drtiny však jde o unikátní čtyřletý obor v rámci města. „Nabízíme prostor pro rozvoj nadání právě těm dětem, které nemají vyhraněný zájem studovat na středních uměleckých školách, ale chtějí dosáhnout všeobecného vzdělání s možností pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, často uměleckého nebo umělecko-vědního zaměření,“ dodal.

„Jsme rádi, že magistrát uznal argumenty a společné úsilí vedení městské části, gymnázia, studentů a veřejnosti se nakonec vyplatilo,“ uvedl k rozhodnutí radní Prahy 6 Ondřej Balatka. „Zároveň bychom napříště ocenili, pokud by s námi magistrát takto závažná rozhodnutí projednával v předstihu a nestavěl veřejnost před hotovou věc," dodal.

V letošním 1. ročníku studuje 32 žáků. „Věřím, že zájem o studium bude velký i letos. Děkuji všem, kteří se o zachování gymnázia zasloužili. Postoj rady městské části i aktivity paní starostky Kousalíkové měl pro jednání velký význam,“ uvedl ředitel Drtina.

Gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední odborné školy pedagogické. Zachování oboru podpořila řada osobností z Prahy 6, také ředitelky ZŠ Petřiny-sever a ZŠ Na Dlouhém lánu, odkud žáci často přicházejí. Studenti za otevření dalšího ročníku gymnázia bojovali demonstracemi a stávkou.