Hvězdičky znovu září v NTK

náhled souboruCyklus koncertů mladých talentů nazvaný „Z hvězdiček rostou hvězdy“ pokračuje i v letošním roce. V lednu se v Národní technické knihovně veřejnosti představili pod vedením profesora Zdeňka Pavlů studenti Pražské konzervatoře Matouš Pěruška na housle, Milan Řehák na akordeon a Anna Klimundová a Iva Nedomelová na kytary.

Zahájení druhého ročníku cyklu koncertů s radostí přivítala starostka Mari Kousalíková. „Naše rozhodnutí zkusit úplně novou celoroční hudební akci s mladými se ukázalo jako velmi šťastné. Každý měsíc se násobil počet návštěvníků a jsem ráda, že v cyklu můžeme pokračovat i letos,“ uvedla starostka. Koncerty pořádá Praha 6 a sdružení Aerotone ve spolupráci s Pražskou konzervatoří a Národní technickou knihovnou. Veřejnost na ně má vstup volný. Patronem cyklů je houslový virtuóz Václav Hudeček, který je přesvědčen, že získávání koncertních zkušeností má pro mladé talenty velký význam pro jejich další vývoj, zároveň oceňuje výbornou akustiku zvoleného prostředí v dejvické knihovně.

V loňském roce se konalo šest koncertů, které byly završeny vánočním speciálním koncertem v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Koncerty se i letos budou konat každý měsíc a vždy se představí a vystřídají různé hudební nástroje a interpreti.

Na další koncert zve Praha 6 veřejnost 23. února v 17.30 hod. Studenti pěveckého oddělení populární hudby představí pod vedením prof. Lídy Nopové písně ze široké palety žánrů populární hudby. Následující koncerty se budou konat vždy v NTK od 17:30 hod., a to 16. 3., 20. 4., 18. 5. a 15. 6.