K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

náhled souboruV lednu se konaly na všech základních školách v Praze 6 zápisy dětí do prvních tříd. K zápisům se dostavilo více jak 1 300 dětí, více než v loňském roce.

Přesné počty dětí, které nastoupí v září poprvé do školy, budou známy až po odečtení duplicitních zápisů a dětí, které budou mít odloženou školní docházku. Už nyní je však zřejmé, že se vlna babyboomu pozvolna přelévá ze školek do škol. „Nárůst počtu dětí ve školách nám signalizuje demografický vývoj. Dalším faktorem je výstavba rezidenčního bydlení v posledních letech, která do šestkových škol přivádí nové a nové děti,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. 

Nárůst počtu dětí potvrzují samotní ředitelé. „Po letech, kdy se škola potýkala s menším zájmem, se k zápisům dostavilo sto nových prvňáčků. Taková důvěra nás těší i zavazuje,“ uvedl ředitel ZŠ Interbrigády Petr Karvánek.

Rodiče měli možnost přijít k zápisu do několika škol. Seznamy přijatých dětí budou dle registračních čísel vyvěšeny ve školách i na jejich webových stránkách v polovině února. Podle novely zákona již rozhodnutí o přijetí není zasíláno adresně.

Podle kritérií doporučených městskou částí by měly být ve školách Prahy 6 přednostně přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, poté děti s trvalým bydlištěm v Praze 6, sourozenci dětí, které školu již navštěvují, a pak děti z jiných obcí nebo městských částí.

Přibližně třetina škol nebude moci přijmout všechny zájemce. Těm zašle adresná rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí prvňáci se pak mohou hlásit buď ve spádové škole, nebo jiné škole s volnou kapacitou.

Budoucí prvňáčci předvedli u zápisu, co všechno se již naučili ve školkách. Řada z nich již umí i číst a počítat.