Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

náhled souboruŠkola nemusí být prostor jen pro žáky. Právě tak rodinné centrum není pouze pro rodiny s malými dětmi. Základní škola Petřiny-sever a občanské sdružení Společný den otevírají svůj prostor také nejstarší generaci lidí, kteří žijí na sídlišti Petřiny a v blízkém okolí.

„V závěru loňského roku byla započata společná spolupráce, jejímž smyslem je podpořit místní komunitní život a nabídnout zajímavý a pestrý program především pro seniory. Zároveň v centru zájmu jsou všechny generace a jejich společné setkávání a aktivní sdílení volného času,“ říká ředitelka základní školy Petřiny-sever Jana Kindlová. 

Za nově vznikající iniciativou stojí vedení ZŠ Petřiny-sever a zakladatelka a lektorka Občanského sdružení Společný den Jana Ohanková. Obě strany našly společnou řeč a nyní se jim daří ji konkrétně naplňovat. „Věříme, že naše nejstarší spoluobčany osloví a pravidelná setkávání se stanou milou a obohacující součástí jejich života,“ dodává Kindlová.

První společná akce proběhla již na konci loňského roku a byla určena právě nejstarším spoluobčanům. „V naší škole jsme přivítali advent. Zazněly koledy v podání dětského sboru Polárka. Zkušení lektoři RC Společný den seniorům naplnili čas čtením k adventnímu zamyšlení, každý si mohl vytvořit vánoční výrobek a závěr setkání rozezněly koledy,“ říká ředitelka školy.

Od ledna 2013 probíhají pravidelná setkávání pro seniory dvakrát do měsíce. Náplní těchto setkávání jsou výtvarné díly, promítání dokumentů s účastí autorů, zajímavé besedy, procházky s výkladem a jiné vzdělávací akce. V lednu si senioři pod vedením výtvarné lektorky ZŠ Petřiny-sever mohli vyzkoušet malování na hedvábí nebo poznávali Španělsko fotografickým a přednáškovým výletem.

Kromě těchto setkávání mohou nejstarší občané Petřin navštěvovat pravidelně 20 minutová cvičení pro seniory v RC Společný den (Křenova ul. 11, Praha 6 – Petřiny), a to vždy ve středu od 10 hodin Cvičení pro zdravá záda a v pátek od 10:35 hodin relaxační cvičení, opět zdarma pro seniory od 60 let.

Kromě nejstarší generace jsou aktivity komunitního života směřovány také na rodičovskou veřejnost. Těm jsou určeny vzdělávací akce, které se budou konat v ZŠ Petřiny-sever. Pro rodiče dětí do 7 let je to odborná přednáška o správném vývoji řeči dětí a jeho podpoře Naučme své děti mluvit (7. 2. od 18:30 hodin).

V březnu následuje praktický kurz  První pomoc u dětí (sobota 9. 3. 2013 – 9:30–13.30 hodin). Na jaře pak cyklus sedmi setkání oblíbeného kurzu Respektovat a být respektován o komunikaci s dětmi a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.