Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 získá zpět do svého rozpočtu více než 21 milionů korun za nesplacené dluhopisy z konce loňského roku. Zastupitelé Prahy 6 na svém mimořádném jednání schválili jejich prodej jednomu ze tří zájemců. 

Zastupitelé schválili prodat všechny dluhopisy společnosti Borsay. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Radek International. Ta zaplatí nominální hodnotu dluhopisů 21.320.000 Kč a k tomu uhradí také 25% hodnoty ročního výnosu kuponu tj. 263.302 Kč. Celkem tak Praha 6 získá zpět do svého rozpočtu 21 milionů 583 tisíc 302 koruny.

„Pro Prahu 6 jde o významnou částku, za kterou lze například opravit jeden bytový dům v Břevnově nebo další chodníky. Jako starostce mně záleží především na tom, aby Praha 6 získala zpět svoje finanční prostředky,“ uvedla starostka Marie Kousalíková, která prodej dluhopisů v současné chvíli chápe jako nejlepší možné řešení.

Dluhopisy, které pro Prahu 6 nakoupila dnes již bývalá společnost Key Investments, byly spolu s výnosem splatné k poslednímu dni loňského roku, částka ale na účet Prahy 6 v termínu připsána nebyla. Praha 6 podala na společnost Borsay žalobu o zaplacení dlužné částky. Mezitím se objevily se nabídky na odkup dluhopisů. Aby se transakce uskutečnila co nejdříve a radnice dostala peníze co nejrychleji zpět, rozhodla starostka o svolání mimořádného zastupitelstva.

To bylo předmětem kritiky ze strany opozice, která by si přála více času na prostudování podkladů k jednání. Proti schválení prodeje vystoupili někteří opoziční zastupitelé. Podle Petra Hrdiny ze Strany zelených transakce odporuje morálnímu a etickému pohledu. Opoziční zastupitel Ivan Mašek za TOP 09 vyjádřil pochybnosti, že jde o seriózní nabídku. Navrhoval, aby před uskutečněním prodeje Praha 6 požádala ministerstvo financí o přezkoumání původu peněz, které má Praha 6 za prodej obdržet. Starostka Kousalíková ale uvedla, že to není povinností městské části, ale policie a jiných státních orgánů.

V portfoliu pořízeném bývalou společností Key Investments pro MČ Praha 6 jsou nakoupeny akcie a dluhopisy několika společností. Portfolio bylo v loňském roce převedeno do depozitu ČSOB, a. s. Za splatnost jednotlivých cenných papírů jsou ale vždy odpovědní jednotliví emitenti. Dluhopisy Via Chem Group jsou splatné v říjnu 2013 a dluhopisy E SIDE PROPERTY v roce 2024.

Podrobné informace ke kauze dluhopisů Praha 6 průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách v odkazu http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/