Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Pacientů s onemocněním ledvin celosvětově přibývá. V ČR má poškozené ledviny každý 10. obyvatel.

Tito nemocní jsou ohroženi nejen problémy, které se týkají samotných ledvin, ale také  mají zvýšené riziko rozvoje i dalších onemocnění, zejména nemocí srdce a cév. Nejvíce ohroženi selháním ledvin jsou lidé s vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Při úplné ztrátě ledvinných funkcí je nutné přistoupit k dialyzační léčbě nebo transplantaci. Včasné odhalení a léčení onemocnění ledvin může riziko selhání ledvin snížit. Právě na prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu je každoročně (od r. 2006) kladen důraz v celosvětové kampani Světový den ledvin. Letos tento den připadá na 14. 3. 2013 s tématem Akutní onemocnění ledvin. Řada zdravotnických zařízení v tento den umožňuje široké veřejnosti absolvovat jednoduché vyšetření ledvin.

Přijďte si nechat bezplatně vyšetřit své ledviny (vyšetření moče a krve) na Interní oddělení Strahov VFN, Šermířská 5, Praha 6, 14. 3. od 8–12 hodin. Přijďte na lačno, se vzorkem ranní moči (event. lze odebrat až na místě).

Více informací naleznete na www.dialyza-strahov.cz.