Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

náhled souboruSpráva železniční dopravní cesty (SŽDC) v lednu zahájila několik let odkládanou modernizaci železniční tratě mezi Holešovicemi a Bubenčí.

 Akce navazuje na již před několika lety dokončený úsek mezi Kralupami nad Vltavou a železniční stanicí Praha-Bubeneč. Díky modernizaci traťových kolejí budou moct vlaky zvýšit rychlost až na 90 km/h.

Součástí stavby je i vybudování nové železniční zastávky Praha-Podbaba, která má navazovat na již prodlouženou tramvajovou trať do Podbaby. Za dva roky tak vznikne nový přestupní uzel mezi železnicí a městskou dopravou.

Po zprovoznění nové železniční zastávky v Podbabě, ke kterému by mělo dojít na konci příštího roku, bude pro osobní dopravu zrušena stávající zastávka Praha – Bubeneč.

„Naplňuje se to, co Praha 6 dlouhodobě požadovala a ministr dopravy dopisem slíbil v loňském roce,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek.

Stavební práce jsou rozplánovány na dva roky a jejich ukončení se plánuje v prosinci roku 2014. V průběhu stavby dojde k dílčím omezením v železničním provozu, proto je nezbytné, aby cestující sledovali případná oznámení na zastávkách a železničních stanicích. „O všech výlukách budou cestující s dostatečným předstihem informováni,“ uvedl Jakub Ptačinský z tiskového oddělení SŽDC.