Granty podpoří aktivity

Zastupitelé schválili rozdělení grantů v programu Zdravá Šestka. 650 tisíc korun směřuje z obecního rozpočtu do oblasti prevence rizikového chování.

O granty na pořádání aktivit se zaměřením na předcházení rizika se na radnici ucházelo 44 projektů organizací, škol a školských zařízení s celkovými náklady více než deset milionů korun. Požadovaná částka od městské části pak činila necelé dva miliony 400 tisíc korun.

Zastupitelé schválili podporu celkem 36 projektům ve třech tematických okruzích. Část směřuje do škol na organizaci seminářů, část podpoří adaptační a zážitkové kurzy.

Výrazná podpora míří také do Prev-centra na preventivní komunitní programy.

Zastupitelé také schválili přidělení grantů v oblasti zájmových aktivit v celkové částce  jeden milion 345 tisíc korun v programech volný čas, sport, třetí věk, vzdělávací a ediční činnost a živá kultura.

Nejvíce peněz formou grantů, více než půl milionu korun, jde do oblasti sportu, naopak nejvíce projektů, celkem 29 zastupitelé podpořili v oblasti volného času.