Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

náhled souboruV současné době probíhá v  Bubenči výstavba nového rezidenčního projektu na pozemku původní činžovní vily.

Vila č. p. 23 byla v průběhu minulého století několikrát přestavována a špatný statický stav již v posledních letech bydlení neumožňoval. Na místo zchátralého torza objektu zde do konce roku vyroste rezidence s  názvem Bubeneč Gardens.

Za svou dlouholetou existenci prošel dům č. p. 23 několika přestavbami, nevkusnými úpravami a jeho součástí bylo i několik velmi nepovedených dostaveb, které nakonec vedly k částečnému zbourání objektu a jeho dalším nekoncepčním úpravám.

Vila byla postavena ve stylu stavitelské moderny s využitím prvků romantismu a lidového stavitelství v roce 1913. V 30. letech 20. století byl dům poprvé přestavěn a rozšířen. Po 2. světové válce byly v domě prováděny další úpravy, dle potřeb tehdejšího komunistického režimu, přičemž ve výsledku dům obývalo pět rodin. Dům sice dlouhá léta sloužil svému účelu a byl dokladem dobového vkusu a úrovně bydlení v této lokalitě, ale časté neodborné zásahy do architektury zejména v druhé polovině 20. století vedly k neestetickému vzhledu, který nerespektoval původní architektonické řešení ani tektoniku fasády. Současný majitel a developer získal dům v roce 2011 v době, kdy již byl dům byl několik let prázdný a ve velmi zchátralém stavu – zbaven části střešní krytiny, oken, dveří a též prvků dobového řemesla. Celkový vzhled domu a jeho stavebně technický stav budil v lokalitě spíše rozpaky, a proto se po dlouhém zvažování všech možností přistoupilo k demolici a výstavbě nového objektu, jako nejvhodnějšímu řešení, které této části Bubenče více vyhovuje, co do vzhledu a respektování současných poměrů této lokality.

Hlavním cílem pro vznik projektu Bubeneč Gardens bylo především postavit rezidenční dům, který by splňoval nejnáročnější požadavky na zdravý a kvalitní životní styl. Ojedinělá budova bude tvořena sedmi bytovými jednotkami. Při realizaci projektu budou použity vyspělé technologie a obnovitelné zdroje v kombinaci se „smart home“ řízením bytu, díky čemuž bude dosaženo velmi nízkých provozních nákladů. Působivým aspektem celého projektu bude také vertikální zahrada na fasádě domu. Výstavba rezidenčního projektu Bubeneč Gardens představuje inteligentní formu bydlení a svou originalitou se hodlá zařadit k dalším významným budovám prestižní lokality Prahy 6.

 

Rezidenční projekt Bubeneč Gardens má ambice zařadit se mezi ostatní významné a architektonicky zajímavé stavby v Praze 6.