Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

náhled souboruDostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vytvoří v Dejvicích novou dominantu.

Nový objekt, jehož základy jsou položeny, vytvoří přehledný a logicky rozčleněný komplex v souladu s požadavky na potřeby špičkového vědeckého pracoviště.

Postup stavby lze sledovat i díky záběrům časosběrné kamery, které jsou ke zhlédnutí na webu ústavu www.uochb.cz

Součástí stavby je i rekonstrukce stávající historické hlavní budovy. Spolu s dostavbou nové laboratorní budovy organické chemie dojde k vytvoření vzájemně propojeného komplexu vědeckých pracovišť, jejichž základní skladební jednotku tvoří prostor pro vědecký tým zahrnující především laboratoře s navazujícími vyhodnocovacími pracovišti a nezbytným zázemím. Rekonstrukce hlavní budovy doplní objekt o knihovnu, prostory vědeckých pracovišť teoretické chemie či přednáškový sál. V nové budově bude kromě laboratorních pracovišť organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna teoretické chemie, sklad knih i garáže.

Dokončení stavby se předpokládá v roce 2016, celková plánovaná lhůta výstavby je 48 měsíců.

Ústav organické chemie sídlí v budově na Flemingově náměstí od 50. let minulého století, kdy byl založen prof. Františkem Šormem. V posledních letech ho proslavila zejména práce týmu prof. Antonína Holého, k jehož nejznámějším objevům patří léky pro pacienty trpící nemocí AIDS nebo virovou hepatitidou typu B.

Každoročně prezentuje veřejnosti svoji činnost v rámci dne otevřených dveří začátkem listopadu. Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí.