Praha 6 připravuje grantové řízení

„Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2013“

MČ Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a cca 150 nemovitých kulturních památek HMP. Tyto historické soubory a osídlení jsou v čase doplňovány o nové objekty, areály a sídelní celky. Tím vzniká současná podoba historicky a architektonicky heterogenní, zajímavé a pestré čtvrti.

Pro udržení tohoto vzhledu je nezbytné průběžné udržování historických objektů. Ke zvýšení motivace vlastníků nemovitostí a zreálnění jejich investic vypisuje MČ P6 od roku 2008 grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru“

MČ P6 i pro rok 2013 připravuje vypsání grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru pro rok 2013“ s termíny vyhlášení grantového řízení cca v polovině března 2013 a s uzávěrkou přijímání žádostí ke konci května 2013.

Veškeré informace k tomuto grantovému řízení budou uveřejněny v příštím vydání tohoto periodika, úřední desce Prahy 6 i informační kanceláři (dvorana) v budově ÚMČ, Čs. armády 23 v informačních kancelářích DELTA – Vlastina 887/34, Praha 6 – Liboc, BĚLOHORSKÁ – Bělohorská 110, Praha 6 – Břevnov, PETŘINY – Čílova 9, Praha 6 – Veleslavín, DOLNÍ SEDLEC – V Sedlci 20, Praha 6 – Sedlec a na www stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz.