Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Mateřské školy se v létě opět otevřou formou příměstských táborů a letních školiček. Nabídka pokryje celých devět týdnů prázdnin.

Městská část Praha 6 využije pro letošní prázdniny zkušenosti z minulého roku a bude pokračovat v novém systému letního provozu mateřských škol. Ten ponechává na samotných školkách rozhodnutí, jaké aktivity a v jakém termínu dětem nabídnou. Běžný provoz mateřských škol bude v červenci a srpnu přerušen a nahrazen týdenními prázdninovými aktivitami se základním nebo rozšířeným programem. Snahou městské části je koordinovat nabídku tak, aby pokrývala pokud možno rovnoměrně celých devět týdnů letních prázdnin a aby v nabídce byly i levnější varianty aktivit.                                                 

Tento model nabízí rodičům větší pestrost aktivit a současně i dostatek volných míst pro děti zaměstnaných rodičů. Tyto výhody, jak potvrdily ohlasy spokojených účastníků z minulého léta, byly rodiči i samotnými dětmi oceňovány nejvíce. Pro letošní rok je plánováno umožnit postupné zapojení do prázdninových aktivit 600 až 700 dětí. Další výhodou systému je možnost účasti dětí ve věku nejen předškolním, tj. od 3 do 6 let, ale i starších sourozenců ve věku do 10 a u některých aktivit dokonce do 12 let.                                                 

Týdenní programy budou probíhat formou příměstských táborů a letních školiček, kdy dítě ráno do školky přijde a odpoledne odejde, nebo škol v přírodě na celý týden.  Aktivity typu letní školičky budou vycházet v programu ze základních činností a budou levnější variantou pro početnější skupiny, příměstské tábory jsou variantou pro náročnější zájemce s programy, které se zaměřují na pobyt v přírodě, pohybové hry a sport, na tanec, keramiku, hudbu a další činnosti.                                                                                                                     

Školky mají možnost budovu pronajmout i jinému subjektu, který týden pro děti připraví. Pro rodiče tento model letního provozu znamená vyšší finanční nároky, než jaké má pro ně běžný provoz mateřské školy. Orientační výše úplaty se bude pohybovat v závislosti na typu zvolené aktivity mezi jedním až dvěma tisíci korun týdně bez stravného, které činí v průměru 100 korun na den. Toto pojetí letního provozu školek znamená, že rozhodně není určen k tomu, aby byl rodiči využíván po celou dobu letních prázdnin. Ředitelky mateřských škol spatřují přínos nového modelu především v tom, že letní aktivity povedou kvalifikovaní lektoři se zájmem o konkrétní programovou náplň. Informace a přihlášky poskytnou jednotlivé MŠ.