Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 a FK Dukla Praha podepsali memorandum, co to pro městskou část znamená? Bouřlivá diskuze provázela jednání o dostavbě Vítězného náměstí, proč? Jaké akce radnice chystá?

Praha 6 a FK Dukla Praha podepsali memorandum, co to pro městskou část znamená?

Historicky první memorandum o vzájemné spolupráci s jedním ze tří hlavních pražských fotbalových klubů jako patron zaštítil i český fotbalista století a čestný občan Prahy 6 – Josef Masopust. Věřím, že díky memorandu najdeme brzy nadějné nejmladší hráče a mladé ke sportu při-táhneme ještě víc. Budeme se těšit na nové talenty, které Dukla vychová. Vždy jsme se bavili s ředitelem FK Dukla Praha Michalem Šrámkem, že fotbal je hra pro širokou masu, protože je to sport, který není tak finančně náročný, mohou to hrát všichni kluci, kteří pobíhají po ulici a kopou si s míčem. Třeba z nich vyrostou hráči, které budeme jednou všichni obdivovat. Budeme se těšit na nové talenty, které Dukla vychová.

Bouřlivá diskuze provázela jednání o dostavbě Vítězného náměstí, proč?

Točí se kolem budovy „LINE“, která má na pozemku městské části na Vítězném náměstí vyrůst. Kritici namítají, že zde měla stát nová budova radnice, jenže ta by odhadem stála zhruba miliardu korun a městská část právě kvůli úsporám raději v minulosti zrekonstruovala stávající budovu radnice. V současné době městská část za využívání pozemku inkasuje ročně 4,4 milionu korun, od roku 2015 dokonce 9 milionu korun. Nikdo nechce pozemek prodávat, naopak nájmem je zajištěn dlouhodobý zdroj příjmů. A k samotné budově: architektonický návrh je v souladu s platným územním plánem a regulativy pro toto území a budova zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. První a druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno pro občanskou vybavenost, která může pojmout například obchodní jednotky, kavárnu a mediatéku – knihovnu.

Jaké akce radnice chystá?

Už 9. března začíná letošní ročník Farmářských trhů na Kulaťáku. Farmáři a prodejci z celé České republiky tady znovu každou sobotu nabídnou své produkty. Znovu se také chystáme s příchodem jara „oprášit“ pouliční knihovnu, která přes zimu trochu spala a těším se, že právě přes jaro a léto bude v obležení čtenářů a knih. Informace o mnoha dalších akcích najdete na našich internetových stránkách www.praha6.cz.