Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

S úklidem sněhu se i v letošním roce na převážné většině území Prahy 6 musela vypořádat radnice.

Úklid chodníků zajišťuje za vlastníka chodníků, kterým je hlavní město Praha. Brigádníci sněhové pohotovosti nastoupili v sedmnácti sněžných dnech, z toho sedm jich bylo vyhlášeno jako mimořádných. Zvládli i kalamitní situaci v polovině února.

„Poděkování patří brigádníkům za velké pracovní nasazení zejména o víkendu, kdy hustě sněžilo. Pracovali nejen ráno, ale i odpoledne,“ říká radní pro životní prostředí Jan Záruba. Radnice sice evidovala po kalamitním stavu stížnosti na schůdnost komunikací, bohužel do dvou hodin po odhrnutí sněhu k zasněžení uklizených úseků a většina chodníků v průběhu dne vypadala, jako kdyby k úklidu nikdo nenastoupil.

Radní Záruba zároveň ocenil minimální fluktuaci brigádníků během celé zimy. „Díky velkému počtu náhradníků byl v případě vyřazení brigádníka úsek nejpozději do dvou dnů obsazen.“ Každý z více než 500 brigádníků si od začátku zimního období mohl přijít na více než 14 tisíc korun hrubého. Výdělek zahrnuje jak odměnu za počet odpracovaných dnů, tak to, že brigádníci musejí být po celou zimu k dispozici. S ohledem na předchozí zkušenosti městská část zpřísnila nástup na výkon prací. Úklid musel být proveden mezi 7 a 10 hodinou dopoledne.

Opakovaným problémem projektu je nedostatek nádob na uskladnění posypového materiálu. V některých lokalitách došlo opakovaně ke zcizení instalovaných nádob. „Z finančních důvodů jsme museli přistoupit k tomu, že posypový materiál zůstal volně ložený na chodnících. Tento způsob není ideálním řešením, nicméně po ukončení zimního období bude veškerý posypový materiál řádně uklizen a odvezen na skládku,“ slíbil radní.

Spolu s projektem sněhové pohotovosti zajišťuje městská část i úklid chodníků strojovým způsobem. Celkově tak Praha 6 zajišťuje schůdnost komunikací na více jak 80% území. Zbývající část zajišťuje pro vlastníka správce komunikací, TSK hl. m. Prahy.